Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας - Θέση Γραφέα (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Κυριακίδου Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Μαρίνος Σιζόπουλος
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2006. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 12 και 64 του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, σκοπείται η έγκριση των σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση γραφέα στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρωση των σχετικών κενών θέσεων.

Το υπό αναφορά σχέδιο υπηρεσίας αντικαθιστά υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας για την ίδια θέση, εισάγοντας νέα διάταξη, ώστε η ανάγκη για κατοχή πιστοποιητικών επιτυχίας στις εξετάσεις λογιστικής ή δακτυλογραφίας να καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης.

Οι εκπρόσωποι του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι η προτεινόμενη τροποποίηση παρέχει στον Οργανισμό την ευχέρεια επιλογής υπαλλήλων με συγκεκριμένα προσόντα από ευρύτερη ομάδα υποψηφίων, αφού είναι γνωστό ότι η απαίτηση για ταυτόχρονη επιτυχία στη λογιστική και δακτυλογραφία περιορίζει κατά πολύ τον αριθμό των υποψηφίων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Η πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού για λόγους αρχής τάσσονται εναντίον της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών, γιατί με την προτεινόμενη τροποποίηση είναι δυνατό να προκληθούν ανισότητες μεταξύ των υπαλλήλων.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

11 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων