Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Καθιέρωσης της 15ης Ιουλίου 1974 ως ημέρας Μνήμης και Τιμής των Πεσόντων και Αγωνισθέντων για τη Δημοκρατία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Κώστας Παπακώστας Γιώργος Βαρνάβα
Αντρέας Μουσκάλλης Νίκος Κουτσού
Λευτέρης Χριστοφόρου Μη μέλη της επιτροπής:
Γεώργιος Γεωργίου Κυριάκος Χατζηγιάννη

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2006. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου αυτού κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και της Επιτροπής Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Μαχητών της Αντίστασης.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι ο καθορισμός ημερομηνίας μέχρι την οποία θα μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις για εγγραφή στο Μητρώο Μαχητών της Αντίστασης.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, στο εδάφιο (1) του άρθρου 6 του περί Καθιέρωσης της 15ης Ιουλίου 1974 ως ημέρας Μνήμης και Τιμής των Πεσόντων και Αγωνισθέντων για τη Δημοκρατία Νόμου [Ν. 24(Ι) του 2001] γίνεται πρόνοια για εγγραφή στο Μητρώο Μαχητών της Αντίστασης. Σύμφωνα με την πρόνοια αυτή η εγγραφή γίνεται από την ίδια την Επιτροπή Καταρτισμού και Τήρησης Μητρώου Μαχητών της Αντίστασης ή ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται σ’ αυτή είτε από τον ίδιο το μαχητή της αντίστασης είτε από κληρονόμους ή διαχειριστές της περιουσίας του. Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, επειδή στην περίπτωση αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Μαχητών της Αντίστασης δεν καθορίζεται ημερομηνία μέχρι την οποία να μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις αυτές, κρίθηκε σκόπιμο να καθοριστεί ως τέτοια ημερομηνία η 31η Ιουλίου 2006.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης του νομοσχεδίου από την επιτροπή, εκφράστηκαν αμφιβολίες κατά πόσο ο προαναφερόμενος χρόνος είναι επαρκής, ώστε να λάβει γνώση κάθε ενδιαφερόμενος και να προλάβει να υποβάλει αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Μαχητών της Αντίστασης. Γι’ αυτό τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν να τροποποιηθεί το νομοσχέδιο και τελευταία ημερομηνία υποβολής των υπό αναφορά αιτήσεων να καθοριστεί η 31η Αυγούστου 2006, ώστε από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υπάρχει επαρκής χρόνος για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι αιτητές.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κατά πλειοψηφία των μελών της εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση σε νόμο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην ολομέλεια του σώματος.

 

10 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων