Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Σκάφη Αναψυχής) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Γεώργιος Γεωργίου
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Κύπρος Χρυσοστομίδης Φειδίας Σαρίκας
Άριστος Αριστοτέλους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου 2006. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας) και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Σκαφών. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Μικρών Σκαφών και ο Σύνδεσμος Πολυδύναμων Σκαφών, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρίαση της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 59 της βασικής νομοθεσίας για τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν καθορισμένες κατηγορίες προϊόντων, είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων βασικών κανονισμών για τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα σκάφη αναψυχής, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ορθή και πλήρης μεταφορά των προνοιών της Οδηγίας 203/44/ΕΚ, οι οποίες εκ παραλείψεως δε συμπεριλήφθηκαν στην προηγούμενη τροποποίηση του 2004, που στόχευε στην πλήρη εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο.

Περαιτέρω, με την υιοθέτηση των πιο πάνω κανονισμών ενδεχομένως να αποφευχθεί η έναρξη διαδικασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Δημοκρατίας για παράβαση του κοινοτικού κεκτημένου. Για το σκοπό αυτό η Δημοκρατία έχει αναλάβει δέσμευση για την υιοθέτηση των υπό αναφορά τροποποιητικών κανονισμών το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την 30ή Ιουλίου 2006.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, δεν τίθεται θέμα διαφοροποίησης ή παρέκκλισης από το κοινοτικό κεκτημένο ούτε υπάρχει ευχέρεια για οποιαδήποτε μεταβατική ρύθμιση, ενώ υπάρχει πλήρης δυνατότητα για υλοποίηση των προτεινόμενων τροπολογιών. Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στην ίδια έκθεση, υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστούν σε κάποιο βαθμό τα συμφέροντα των Κυπρίων κατασκευαστών και εισαγωγέων σκαφών αναψυχής, αφού επισημαίνεται ότι σήμερα υπάρχουν στην Κύπρο γύρω στους τριάντα κατασκευαστές και γύρω στους δέκα εισαγωγείς σκαφών αναψυχής και μηχανών θαλάσσης, που όμως εφαρμόζουν τις πρόνοιες της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας από το 2004. Με βάση στοιχεία που τηρεί το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, εγγράφονται κάθε χρόνο στο νηολόγιο/μητρώο του τμήματος περίπου τριακόσια νέα σκάφη αναψυχής.

Τέλος, σύμφωνα με την ίδια εισηγητική έκθεση, αναμένεται ότι θα υπάρξει ποιοτική βελτίωση τόσο όσον αφορά την εκπομπή ρύπων όσο και την ασφάλεια των σκαφών μέσω του ελέγχου των κατασκευαστών και της άμεσης ενημέρωσης μεταξύ των κρατών μελών για τυχόν ελαττωματικά σκάφη ή μηχανές που παρουσιάζουν προβλήματα.

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Επαγγελματικών Σκαφών συμφώνησε με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων κατά πλειοψηφία των μελών της συμφωνεί με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών, γι’ αυτό και εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκρισή τους.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

4 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων