Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Στέλλα Κυριακίδου Αθηνά Κυριακίδου
Κώστας Κωνσταντίνου Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 29 Ιουνίου 2006. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Κυπριακού Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ), της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Παγκύπριας Ένωσης Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής.

Σκοπός των κανονισμών αυτών, που εκδίδονται με βάση τον περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) βασικό νόμο, είναι η τροποποίηση των περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών βασικών κανονισμών, ώστε να εναρμονιστεί πλήρως το κυπριακό δίκαιο με το δεσμευτικό κοινοτικό κεκτημένο, και συγκεκριμένα με τις Οδηγίες 80/777/ΕΟΚ και 2003/40/ΕΚ, για τον καθορισμό του πεδίου παρασκευής, σύνθεσης, διάθεσης, εμπορίας, σήμανσης, περιγραφής, ονομασίας ή και εισαγωγής στη Δημοκρατία φυσικού μεταλλικού νερού. Επίσης καθορίζονται τα χαρακτηριστικά του φυσικού μεταλλικού νερού και οι παράμετροι όσον αφορά τις φυσικοχημικές και μικροβιολογικές εξετάσεις.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας κατά πλειοψηφία των μελών της εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

4 Iουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων