Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκπομπή Θορύβου στο Περιβάλλον από Εξοπλισμό προς Χρήση σε Εξωτερικούς Χώρους) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Μάριος Καρογιάν
Ντίνος Χατζηνικόλας Ρούλα Μαυρονικόλα
Πανίκκος Σταυριανός Γιώργος Περδίκης
Ελένη Θεοχάρους Μη μέλη της επιτροπής:
Κυριάκος Χατζηγιάννη Ανδρέας Αγγελίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δυο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και την 28η Ιουνίου 2006. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Περιβάλλοντος), του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ.

Σκοπός των κανονισμών αυτών είναι η τροποποίηση των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εκπομπή Θορύβου στο Περιβάλλον από Εξοπλισμό προς Χρήση σε Εξωτερικούς Χώρους) βασικών κανονισμών του 2003, ώστε να εναρμονιστεί η κυπριακή νομοθεσία με την Οδηγία 2005/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς η μείωση των ορίων εκπομπής θορύβου για κάποια μηχανήματα μετατρέπεται από υποχρεωτική σε ενδεικτική.

Οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των εν λόγω κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

 

4 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων