Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γιάννος Λαμάρης Άγγελος Βότσης
Ελένη Μαύρου Φειδίας Σαρίκας
Ιωνάς Νικολάου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Νίκος Τορναρίτης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 19 και 26 Ιουνίου και στις 3 Ιουλίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ), της Ένωσης Δήμων Κύπρου και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η μερική εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς αρμόδιους που παρευρέθηκαν στην επιτροπή, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο σκοπείται η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε:

1. να παρασχεθεί η δυνατότητα στην αρμόδια αρχή να απαιτεί την προσκόμιση σχεδίων και υπολογισμών και να επιβάλλει τροποποιήσεις στα εν λόγω σχέδια, ώστε να διασφαλίζεται η ενεργειακή απόδοση των οικοδομών,

2. να παρασχεθεί η εξουσία στην αρμόδια αρχή να επιβάλλει όρους στην άδεια οικοδομής για τη διασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης των οικοδομών και

3. να προστεθεί διάταξη για την παροχή εξουσίας έκδοσης κανονισμών που να ρυθμίζουν την ενεργειακή απόδοση των οικοδομών.

Επισημαίνεται ότι με την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου από τη Βουλή θα επέλθει μερική εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Η πλήρης εναρμόνιση θα επέλθει με την ψήφιση σχετικών θεσμικών νομοθετημάτων που κατατέθηκαν στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία, η μελέτη των οποίων εκκρεμεί ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, και τα οποία σύντομα θα προωθηθούν για ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής.

Όλες οι πλευρές που κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού επέφερε στο κείμενο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου ορισμένες τροποποιήσεις από καθαρά νομοτεχνικής άποψης, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006».

 

5 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων