Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Μάριος Καρογιάν
Ντίνος Χατζηνικόλας Ρούλα Μαυρονικόλα
Πανίκκος Σταυριανός Γιώργος Περδίκης
Ελένη Θεοχάρους Μη μέλη της επιτροπής:
Κυριάκος Χατζηγιάννη Ανδρέας Αγγελίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και την 28η Ιουνίου 2006. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Περιβάλλοντος), Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας), Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς και του ΕΤΕΚ.

Στα πλαίσια των διαδικασιών εναρμόνισης με το δεσμευτικό περιβαλλοντικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψηφίστηκε ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου Νόμος του 2004, που ρύθμιζε το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, αποσκοπώντας στη μείωσή του κατά τρόπο οικονομικά αποτελεσματικό.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του πιο πάνω νόμου, ώστε να εναρμονιστεί με πρόσφατες τροποποιήσεις που έγιναν στη βασική ευρωπαϊκή Οδηγία. Οι βασικότερες πρόνοιες που εισάγονται με το νομοσχέδιο αφορούν τη σύνδεση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής της Κοινότητας με τους ανάλογους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο, που έχει παγκόσμια εφαρμογή, και ειδικότερα τις μονάδες μείωσης των εκπομπών και την πιστοποιημένη μείωση των εκπομπών. Η σύνδεση αυτή διασφαλίζει την περιβαλλοντική ακεραιότητα του συστήματος και ταυτόχρονα προσφέρει την ευκαιρία να χρησιμοποιούνται τα πιστωτικά μόρια εκπομπής που δημιουργούνται από δραστηριότητες έργων επιλέξιμων βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο, ώστε να εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του εν λόγω νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

4 Ιουλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων