Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αλιευτικών Καταφυγίων (Δικαιώματα Χρήσης) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Γιαννάκης Θωμά, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλας Αντώνης Αντωνίου
Μαρία Κυριακού Φειδίας Σαρίκας
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τμήματος Αλιείας του ίδιου υπουργείου και του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 5 του νόμου περί Αλιευτικών Καταφυγίων, είναι η κατάργηση της υφιστάμενης πρόνοιας στους βασικούς κανονισμούς για τα δικαιώματα χρήσης στα αλιευτικά καταφύγια για δωρεάν ελλιμενισμό σκαφών εντός του αλιευτικού καταφυγίου του Πύργου.

Ειδικότερα, με βάση τους υφιστάμενους κανονισμούς, απαλλάσσονται της καταβολής δικαιωμάτων χρήσης μόνο τα αλιευτικά σκάφη για τα οποία έχει εκδοθεί επαγγελματική άδεια αλιείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσαν στην επιτροπή οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Τμήματος Αλιείας του ίδιου υπουργείου, η υφιστάμενη πρόνοια για τη μη καταβολή δικαιωμάτων για σκοπούς ελλιμενισμού στο αλιευτικό καταφύγιο του Πύργου είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία συνωστισμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και περαιτέρω δυσκολίες στην επιβολή της τάξης στο συγκεκριμένο αλιευτικό καταφύγιο.

Επιπρόσθετα, όπως επισήμαναν οι πιο πάνω εκπρόσωποι, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του αλιευτικού αυτού καταφυγίου, αλλά και για την προστασία της περιουσίας των επαγγελματιών ψαράδων. Όπως επίσης ανέφεραν οι ίδιοι εκπρόσωποι, με την υιοθέτηση της νέας πρόνοιας θα υπάρξει ομοιομορφία, όσον αφορά στην επιβολή δικαιωμάτων, με τα άλλα αλιευτικά καταφύγια της Κύπρου, διότι ο δωρεάν ελλιμενισμός εφαρμόζετο μόνο στο αλιευτικό καταφύγιο του Πύργου. Επιπρόσθετα, με την εφαρμογή της νέας αυτής πρόνοιας, εκτός του ότι οι επαγγελματίες ψαράδες θα μπορούν να διεκπεραιώνουν καλύτερα την εργασία τους χωρίς προβλήματα, θα προκύψει και ένα μικρό εισόδημα για το κράτος.

Οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ψαράδων Παράκτιας Αλιείας συμφώνησαν με την τροποποίηση που εισηγούνται οι κανονισμοί αυτοί.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και αφού ο πρόεδρος και τα μέλη της υπέβαλαν προς το αρμόδιο υπουργείο διευκρινιστικές ερωτήσεις για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσής, εισηγείται κατά πλειοψηφία στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν γύρω από το θέμα στην ολομέλεια της Βουλής.

 

19 Ιουνίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων