Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ζαχαρίας Κουλίας, πρόεδρος Άριστος Αριστοτέλους
Αντώνης Αντωνίου Γεώργιος Τάσου
Αντρέας Φακοντής Τάσος Μητσόπουλος
Κύπρος Χρυσοστομίδης Φειδίας Σαρίκας

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο, μαζί με σχετικούς κανονισμούς, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και του ΚΕΒΕ. Η ΟΕΒ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου, έτσι ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στο ΕΤΕΚ δημιουργίας και τήρησης μητρώου στο οποίο να μπορεί να εγγράφονται γραφεία εκπόνησης μελετών τα οποία είναι δυνατό να λειτουργούν ή να αναφέρονται με επαγγελματική επωνυμία διαφορετική από τα ονόματα των ιδιοκτητών τους. Το πιο πάνω μητρώο θα αναφέρεται ως Μητρώο Γραφείων Μελετών.

Οι προϋποθέσεις και ο τύπος εγγραφής στο μητρώο, καθώς και οι καταβλητέες συνδρομές και άλλα τέλη θα ρυθμίζονται με σχετικούς κανονισμούς, οι οποίοι έχουν κατατεθεί στη Βουλή και αναμένεται η έγκρισή τους αργότερα.

Οι εκπρόσωποι του ΕΤΕΚ ανέφεραν ότι με τον προτεινόμενο νόμο παρέχεται η δυνατότητα σε γραφεία που δεν είναι εγγεγραμμένα στο επιμελητήριο και απασχολούν προσωπικό με διάφορες ειδικότητες της μηχανικής να εγγραφούν στο οικείο μητρώο. Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι ανέφεραν ότι η προτεινόμενη τροποποίηση αποτελεί την πρώτη φάση του νέου συστήματος εγγραφής μηχανικών στο επιμελητήριο.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ συμφώνησε με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού διεξήλθε το υπό αναφορά νομοσχέδιο, αποφάσισε για καθαρά νομοτεχνικούς λόγους να εισαχθούν σε αυτό οι ορισμοί των όρων “γραφείο μελετών” και “Μητρώο Γραφείων Μελετών” και να αφαιρεθούν από τους κανονισμούς που ρυθμίζουν τη δημιουργία και τήρηση του εν λόγω μητρώου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων στην πλειοψηφία της συμφωνεί με τις πρόνοιες του αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε με βάση τα πιο πάνω.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

20 Ιουνίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων