Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Κυριακίδου Άγγελος Βότσης
Πανίκκος Σταυριανός Μαρίνος Σιζόπουλος
Αντρέας Φακοντής

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Κτηνιατρικές Υπηρεσίες).

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής κτηνιατρικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο όσον αφορά την υγιεινή παραγωγή τροφίμων, όπως αυτό διαμορφώνεται με την υιοθέτηση των νέων κοινοτικών κανονισμών. Ειδικότερα, καταργούνται οι κανονισμοί με τους οποίους εναρμονιζόταν η κυπριακή νομοθεσία με συγκεκριμένες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν αντικατασταθεί από νέους κοινοτικούς κανονισμούς, που εφαρμόζονται ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των εν λόγω κανονισμών, κατά πλειοψηφία των μελών της εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά καταργητικών κανονισμών.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ - Αριστερά-Νέες- Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

15 Ιουνίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων