Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για τα νομοσχέδια που τιτλοφορούνται «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την Αμοιβαία Συνδρομή και Συνεργασία των Τελωνειακών τους Διοικήσεων (Κυρωτικός) Νόμος του 2006» και «Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για Συνεργασία στην Καταπολέμηση του Εγκλήματος (Κυρωτικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Σωτήρης Σαμψών Μάριος Καρογιάν
Πάμπης Κυρίτσης Γιώργος Βαρνάβα
Σταύρος Ευαγόρου Δημήτρης Συλλούρης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε τα υπό αναφορά νομοσχέδια σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουνίου 2006. Στη συνεδρία αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Οικονομικών και του Τμήματος Τελωνείων του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του πρώτου προτεινόμενου νόμου είναι η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή για την Ορθή Εφαρμογή της Τελωνειακής Νομοθεσίας για την Παρεμπόδιση, Διερεύνηση και Καταπολέμηση των Τελωνειακών Παραβάσεων, η οποία υπογράφτηκε στις 28 Ιουνίου 2005 κατ εξουσιοδότηση της υπ αριθμόΝ 60.832 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 30 Σεπτεμβρίου 2004.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, η διαπραγμάτευση της συμφωνίας αυτής εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των στόχων που έθεσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων, ένας από τους οποίους είναι η ενθάρρυνση διάφορων χωρών για σύναψη διμερών συμφωνιών που αποσκοπούν στην περαιτέρω σύσφιγξη της μεταξύ τους συνεργασίας για αμοιβαίο όφελος σε τελωνειακά θέματα.

Η συνεργασία αυτή αφορά ειδικότερα την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων αναφορικά με τη διάπραξη τελωνειακών αδικημάτων, όπως υποτιμολογήσεις και λαθρεμπόριο, καθώς και τη δυνατότητα διεξαγωγής εκπαιδευτικών προγραμμάτων/σεμιναρίων σε τελωνειακούς λειτουργούς από τις συμβαλλόμενες χώρες με σκοπό τη βελτίωση του επαγγελματικού τους επιπέδου και τον εμπλουτισμό της πρακτικής τους εκπαίδευσης.

Στην ίδια έκθεση σημειώνεται επίσης ότι το κείμενο της συμφωνίας βασίστηκε στο πρότυπο διμερούς συμφωνίας γνωστό ως “Model Bilateral Convention on Mutual Administrative Assistance for Prevention Investigation and Repression of Customs Offences”, που ετοιμάστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων, για σύναψη διμερών διακρατικών συμφωνιών για ανάπτυξη και σύσφιγξη της συνεργασίας σε τελωνειακά θέματα. Η Κύπρος έχει υπογράψει παρόμοιες συμφωνίες με το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ιταλία και παράλληλα τυγχάνουν επεξεργασίας παρόμοιες συμφωνίες με την Τσεχία και τη Μάλτα.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε στα μέλη της επιτροπής ότι η υπό αναφορά συμφωνία περιέχει διατάξεις που ρυθμίζουν τη συνεργασία των δύο τελωνειακών διοικήσεων, κυρίως καθόσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας και την έκταση της συνδρομής αναφορικά με την πάταξη του λαθρεμπορίου αρχαιοτήτων, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών θησαυρών, την αποστολή και εκτέλεση αιτήσεων και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών. Τόνισε επίσης ότι στη συμφωνία έχει επισυναφθεί, βάσει του άρθρου 17 αυτής, κείμενο, ως παράρτημα, το οποίο περιέχει τις βασικές αρχές για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών.

Σκοπός του δεύτερου προτεινόμενου νόμου είναι η κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για Συνεργασία στην Καταπολέμηση του Εγκλήματος, η οποία υπογράφτηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2006 κατ εξουσιοδότηση της υπ’ αριθμόν 58.107 απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2003.

Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχε η επιτροπή από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στόχος της εν λόγω συμφωνίας είναι η καταπολέμηση και η αποτελεσματική πρόληψη του εγκλήματος, ιδιαίτερα του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων, ψυχοτρόπων και πρόδρομων ουσιών και της τρομοκρατίας.

Στα πλαίσια της εξέτασης του δεύτερου νομοσχεδίου η επιτροπή ζήτησε να πληροφορηθεί αν τα στοιχεία που θα δίδονται με βάση τις πρόνοιες της σύμβασης αυτής στα πλαίσια της ανταλλαγής πληροφοριών παραβιάζουν τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών, αφού έλαβαν υπόψη τους όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους και για τα δύο νομοσχέδια, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν τελικά στην ολομέλεια της Βουλής.

 

14 Ιουνίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων