Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αστυνομίας (Προαγωγές Εξειδικευμένων Μελών) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Ανδρέας Παπαπολυβίου Ζαχαρίας Κουλίας
Καίτη Κληρίδου Γιαννάκης Ομήρου
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιώργος Βαρνάβα
Άγις Αγαπίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς
Κώστας Παπακώστας Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αρκετές συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα μεταξύ 2ας Μαρτίου και 6ης Απριλίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο Αρχηγός Αστυνομίας, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου και του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου, καθώς και εκπρόσωποι των εξειδικευμένων μελών της αστυνομίας.

Με τους υπό συζήτηση κανονισμούς σκοπείται η ρύθμιση της διαδικασίας και των προϋποθέσεων ανέλιξης των εξειδικευμένων μελών της αστυνομίας στους διάφορους βαθμούς της συνδυασμένης θέσης Αστυφύλακα, Λοχία, Υπαστυνόμου, Ανώτερου Υπαστυνόμου και Αστυνόμου Β΄, καθώς και της διαδικασίας προαγωγής των μελών αυτών στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄.

Σημειώνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί εξετάστηκαν από την επιτροπή παράλληλα με σχετικό νομοσχέδιο για την τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου. Ειδικότερα, σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου ήταν η εισαγωγή νέου πλαισίου διορισμού, ανέλιξης και προαγωγής των εξειδικευμένων μελών της αστυνομίας με τη θεσμοθέτηση παράλληλης οργανικής δομής στην αστυνομία, όπως αυτή προβλέπεται στον περί Προϋπολογισμού Νόμο του 2006. Συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο αυτό προδιαγραφόταν η νέα διαδικασία και οι προϋποθέσεις διορισμού εξειδικευμένων μελών της αστυνομίας στις συνδυασμένες θέσεις Αστυφύλακα, Λοχία, Υπαστυνόμου, Ανώτερου Υπαστυνόμου και Αστυνόμου Β΄, οι οποίες και θα αποτελούν παράλληλη δομή με αυτή των υπόλοιπων θέσεων της αστυνομίας. Τα θέματα ανέλιξης των εξειδικευμένων μελών στους διάφορους βαθμούς των εν λόγω συνδυασμένων θέσεων, καθώς και τα θέματα προαγωγής τους στις τέσσερις νέες θέσεις Αστυνόμου Α΄ προβλεπόταν ότι θα ρυθμίζονταν με τους υπό συζήτηση κανονισμούς. Υπενθυμίζεται ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο ψηφίστηκε ήδη σε νόμο από την ολομέλεια του σώματος.

Οι εκπρόσωποι της αστυνομίας και οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου και του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου, καθώς και των εξειδικευμένων μελών της αστυνομίας δήλωσαν ενώπιον της επιτροπής ότι συμφωνούν με τη ρύθμιση που προτείνεται με τους υπό αναφορά κανονισμούς.

Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών την επιτροπή απασχόλησαν ιδιαίτερα οι πρόνοιες του Κανονισμού 5, που αφορούν τα προσόντα για προαγωγή εξειδικευμένου μέλους στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄. Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό, ο υποψήφιος για προαγωγή στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄ πρέπει αφενός να έχει συμπληρώσει τριετή υπηρεσία στο βαθμό του Αστυνόμου Β΄, ο οποίος είναι ο τελευταίος βαθμός της συνδυασμένης θέσης, και αφετέρου να έχει συμπληρώσει συνολική υπηρεσία τουλάχιστο δώδεκα ετών.

Αναφορικά με το πιο πάνω ζήτημα, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας ανέφεραν στην επιτροπή ότι τα προσόντα για προαγωγή εξειδικευμένου μέλους στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄ καθορίστηκαν κατά τρόπο, ώστε στις πρώτες προαγωγές που θα γίνουν μετά την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών να διασφαλιστεί η ύπαρξη ανταγωνισμού μεταξύ των υποψηφίων για προαγωγή στην εν λόγω νέα θέση. Συγκεκριμένα, όπως επισήμαναν οι ίδιοι, η ύπαρξη ανταγωνισμού διασφαλίζεται με την προβλεπόμενη προϋπόθεση για συμπλήρωση συνολικής υπηρεσίας τουλάχιστο δώδεκα ετών. Παράλληλα, οι ίδιοι εκπρόσωποι επισήμαναν το γεγονός ότι για τις προαγωγές που θα γίνουν στο απώτερο μέλλον η εν λόγω προϋπόθεση δε θα έχει βαρύνουσα σημασία, αφού σε κατοπινό στάδιο θα υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων τόσο με τριετή υπηρεσία στο βαθμό του Αστυνόμου Β΄ όσο και με συνολική υπηρεσία τουλάχιστο δώδεκα ετών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών διαμόρφωσε το κείμενο των κανονισμών σύμφωνα με τις πιο κάτω, κατά πλειοψηφία, θέσεις των μελών της:

1. Αναφορικά με το σύνολο των προνοιών των υπό συζήτηση κανονισμών, εξαιρουμένου του Κανονισμού 5, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κόμματος και των Ενωμένων Δημοκρατών τάσσονται υπέρ της έγκρισής τους, όπως αυτές προτείνονται από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των πιο πάνω προνοιών κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

2. Αναφορικά με τον Κανονισμό 5 των υπό συζήτηση κανονισμών, που αφορά τα προσόντα για προαγωγή εξειδικευμένου μέλους της αστυνομίας στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και τα μέλη της βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κόμματος και των Ενωμένων Δημοκρατών αποφάσισαν την τροποποίησή του, ώστε η προβλεπόμενη σ’ αυτόν απαίτηση για συμπλήρωση συνολικής υπηρεσίας τουλάχιστο δώδεκα ετών να μειωθεί σε εννέα έτη.

Αναφορικά με την πιο πάνω απόφαση της πλειοψηφίας, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις διαφώνησαν, υποστηρίζοντας τη διατήρηση των προνοιών του Κανονισμού 5, όπως προτείνονται από την εκτελεστική εξουσία.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί των προνοιών του Κανονισμού 5 κατά τη συζήτηση του θέματος ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

 

 

11 Απριλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων