Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Ντίνος Χατζηνικόλα
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2006.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας που το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) έχει συνάψει με την Kommunalkredit International Bank Ltd για την παραχώρηση προς αυτό, με κυβερνητική εγγύηση, δανείου συνολικού ύψους £14.000.000, σε νόμισμα ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή όλων των εκκρεμούντων δανείων του ιδρύματος.

Όπως είναι γνωστό, με τον περί της Διαχείρισης των Εσόδων και Δαπανών και του Λογιστικού της Δημοκρατίας Νόμο [Ν.112(Ι)/2002 και 22(Ι) του 2004] η σύναψη δανείου με εγγυητή την κυβέρνηση της Δημοκρατίας για ποσό πέραν του £1 εκατομ. απαιτεί την κύρωση της συμφωνίας με νόμο που ψηφίζεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, η αποπληρωμή των δανείων του ΡΙΚ απασχόλησε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών το 2005, στην οποία αποφασίστηκε η εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης. Ακολούθως, το ΡΙΚ εξασφάλισε προσφορές από διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και κατέληξε στη σύναψη δανείου από την Kommunalkredit International Bank Ltd, αφού κρίθηκε ότι το πιο πάνω χρηματοπιστωτικό ίδρυμα προσέφερε τους ευνοϊκότερους όρους, με συνολικό περιθώριο πέραν του βασικού Euribor 0,35%, με διάρκεια δανείου τα 11 χρόνια και με περίοδο χάριτος τα 1,5 χρόνια.

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία:

· από τα υφιστάμενα δάνεια του ΡΙΚ, δάνεια ύψους £10,5 εκατομ. έχουν συναφθεί με κυβερνητική εγγύηση, και

· με τη σύναψη ενοποιημένου δανείου με ευνοϊκότερους όρους θα καταβάλλονται τόκοι ύψους £1.100.000 αντί £1.300.000, επιτυγχάνοντας έτσι μείωση του ποσού των τόκων που καταβάλλεται κατά £200.000.

Υπό το φως των πιο πάνω, αποφασίστηκε η σύναψη νέου δανείου από το ίδρυμα, με πλήρη κυβερνητική εγγύηση, ύψους £14 εκατομ. για ενοποίηση όλων των υφιστάμενων δανείων του. Τα υφιστάμενα δάνεια που θα εξοφληθούν με το υπό σύναψη δάνειο είναι τα ακόλουθα:

· Δάνειο ύψους £6,5 εκατομ. από εμπορικές τράπεζες με σκοπό την αποπληρωμή παλαιότερων δανείων·

· δάνειο ύψους £1 εκατομ. από τους δανειστικούς επιτρόπους, και

· δάνεια και προκαταβολές προς την κυβέρνηση, ύψους £6,6 εκατομμυρίων.

Με την ευκαιρία αυτή, τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δηλώνουν ότι χαιρετίζουν την ενέργεια της διοίκησης του ΡΙΚ για ενοποίηση των δανείων του ιδρύματος, παρ’ όλη την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε, για την οποία ευθύνονται διαχρονικά τα εκάστοτε διοικητικά συμβούλια του ιδρύματος. Η ενοποίηση των δανείων του ΡΙΚ αποτελεί διαχρονική θέση της ίδιας κοινοβουλευτικής ομάδας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού έλαβε υπόψη όλα τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω αναφερόμενης συμφωνίας δανείου.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί του θέματος κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

11 Απριλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων