Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Γιαννάκης Ομήρου, πρόεδρος Αντώνης Καράς
Σωτήρης Σαμψών Κώστας Κωνσταντίνου
Δώρος Χριστοδουλίδης Ζαχαρίας Κουλίας
Κώστας Παπακώστας Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Νίκος Κατσουρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, και εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 27 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) Κανονισμών, ώστε ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, παράλληλα με τα καθήκοντά του ως μέλους του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων, να εκτελεί και τα καθήκοντα του εισηγητή στο εν λόγω συμβούλιο.

Σύμφωνα με το γενικό διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας, το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων, με βάση τις πρόνοιες των ισχυόντων κανονισμών, αποτελείται από τον Υπουργό Άμυνας, ως πρόεδρο, και δύο άλλους υπουργούς, που διορίζονται κάθε χρόνο από το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και από τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, ως μέλη. Χρέη εισηγητή στο συμβούλιο, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, εκτελεί ο Υπαρχηγός του Στρατού της Δημοκρατίας ή ο Υποδιοικητής της Εθνικής Φρουράς, όπως καθορίζει ο Υπουργός Άμυνας ή, σε περίπτωση που οι δύο αυτές θέσεις είναι κενές, ο ανώτερος σε βαθμό αξιωματικός του Στρατού της Δημοκρατίας και σε περίπτωση περισσότερων ομοιοβάθμων ο αρχαιότερος από αυτούς. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί αξιωματικός του Στρατού της Δημοκρατίας ή της Εθνικής Φρουράς που διορίζεται για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό Άμυνας.

Επειδή η θέση του Υπαρχηγού του Στρατού της Δημοκρατίας, δήλωσε ο ίδιος, είναι κενή, χρέη εισηγητή στο Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων μέχρι σήμερα εκτελούσε ο Υποδιοικητής της Εθνικής Φρουράς. Δεδομένου ότι ο εν λόγω Υποδιοικητής της Εθνικής Φρουράς παραιτήθηκε πρόσφατα από τη θέση του και ο αξιωματικός που θα εκτελεί τα καθήκοντα του εισηγητή στο Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις συνεδρίες που αυτό θα πραγματοποιήσει για το έτος 2006, έχει άμεσο και προσωπικό συμφέρον από τις αποφάσεις του εν λόγω συμβουλίου, το Υπουργείο Άμυνας έκρινε σκόπιμο, για λόγους χρηστής διοίκησης, να τροποποιήσει την πιο πάνω πρόνοια των κανονισμών, ώστε καθήκοντα εισηγητή να εκτελεί ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, παράλληλα με τα καθήκοντά του ως μέλους του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων.

Επιπρόσθετα, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι με τους προτεινόμενους κανονισμούς τροποποιούνται οι βασικοί κανονισμοί, ώστε ο γραμματέας του συμβουλίου να παρίσταται κατά τις συνεδρίες του για τήρηση πρακτικών. Προστίθεται επίσης πρόνοια, με βάση την οποία ο εν λόγω γραμματέας θα συντάσσει και τους σχετικούς πίνακες σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων. Τέλος, δήλωσε πως το Υπουργείο Άμυνας μελετά την περαιτέρω αναθεώρηση όλων των προνοιών των ισχυόντων κανονισμών, στα πλαίσια της οποίας θα επανεξετάσει και το θέμα της σύνθεσης του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

4 Απριλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων