Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Θέσεις Διευθυντή Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης, Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Καίτη Κληρίδου Γιαννάκης Ομήρου
Αριστοφάνης Γεωργίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς
Άγις Αγαπίου Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Μαρτίου 2006. Στην πρώτη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Οικονομικών (Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού) και των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ και ΠΟΕΔ.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης, Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, έτσι ώστε αυτά να καταστούν πιο λειτουργικά και να εκσυγχρονιστούν διάφορες πρόνοιές τους που δεν ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες και απαιτήσεις των θέσεων αυτών.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανέφερε στην επιτροπή ότι τα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας ισχύουν από το 1981, έχουν εφαρμοστεί για μια εικοσιπενταετία και ως εκ τούτου επιβάλλεται ο εκσυγχρονισμός τους, ενόψει και του γεγονότος ότι επίκειται η πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και σε μεταγενέστερο στάδιο η πλήρωση της θέσης Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Ο ίδιος εκπρόσωπος επισήμανε στην επιτροπή ότι με τους προτεινόμενους κανονισμούς απαλείφεται από τα σχέδια υπηρεσίας η αναχρονιστική πρόνοια που ορίζει ως απαιτούμενο προσόν την κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές στο εξωτερικό, αποκλείοντας συνεπώς από τη διεκδίκηση των θέσεων αυτών όσους απέκτησαν μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται να αρθεί αμέσως ο πιο πάνω περιορισμός.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανέφερε επίσης ότι με τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας αίρονται ορισμένες ασάφειες σε σχέση με τα απαιτούμενα προσόντα των θέσεων αυτών. Ειδικότερα, ενώ στα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας ορίζεται ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει επαρκή διοικητική ή/και εποπτική πείρα, στα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας ορίζεται πλέον συγκεκριμένα ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον πενταετή διοικητική ή/και εποπτική πείρα.

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ εξέφρασαν τη συμφωνία τους με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Η εκπαιδευτική οργάνωση ΠΟΕΔ δεν τοποθετήθηκε, καθότι, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός της στην επιτροπή, δεν της είχε αποσταλεί εγκαίρως από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού το τελικό κείμενο των σχεδίων υπηρεσίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκρισή τους.

 

4 Απριλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων