Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Γιαννάκης Ομήρου Αντώνης Καράς
Σωτήρης Σαμψών Κώστας Κωνσταντíνου
Δώρος Χριστοδουλίδης Ζαχαρίας Κουλίας
Κώστας Παπακώστας Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Νίκος Κατσουρίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2006.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θέσπιση ειδικών διατάξεων, ώστε να παρέχεται εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να διορίζει σε οργανική θέση στο Στρατό της Δημοκρατίας λοχαγούς που υπηρετούν με σύμβαση για χρονική περίοδο τουλάχιστο δέκα ετών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

3 Απριλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων