Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου 2006. Στη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόμου, ώστε να ρυθμιστούν καλύτερα ορισμένα αδιευκρίνιστα σημεία του νόμου, καθώς και άλλα που αφορούν την τεχνική εφαρμογή του.

Ειδικότερα, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο προνοούνται τα ακόλουθα:

1. Η παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας για ένα μόνο τίτλο σε κάθε κύκλο σπουδών, δηλαδή σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό κύκλο σπουδών.

2. Ο καθορισμός του τόπου όπου πρέπει να βρίσκεται η μόνιμη κατοικία της οικογένειας που αιτείται ειδική χορηγία και κατ’ επέκταση ο αποκλεισμός προσώπων που κατοικούν στα κατεχόμενα από το να αιτούνται την εν λόγω χορηγία.

3. Η παραχώρηση της χορηγίας και σε οικογένειες με έγγαμα τέκνα-φοιτητές.

4. Η παραχώρηση ειδικής χορηγίας μόνο σε τυφλούς που κατοικούν στη Δημοκρατία, η δυνατότητα επανεξέτασης των περιπτώσεων των τυφλών και η θεσμοθέτηση της υποχρέωσης προσκόμισης νέου πιστοποιητικού, όταν κρίνεται σκόπιμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα:

1. Στη ρύθμιση του φαινομένου που παρουσιάστηκε κατά την αρχική εφαρμογή της υπό συζήτηση νομοθεσίας και της εισδοχής στο σύστημα των μονοετών τίτλων σπουδών κατά τρόπο που ένας φοιτητής να μπορεί να φοιτά διαδοχικά σε μονοετή, διετή και τετραετή κύκλο σπουδών, δηλαδή συνολικά για επτά χρόνια, και να του παραχωρείται χορηγία για όλα τα έτη σπουδών και μόνο μέχρι το επίπεδο του πτυχίου, αφού κάθε τίτλος που παρακολουθεί είναι διαφορετικού επιπέδου. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, στον εν λόγω φοιτητή, ανεξάρτητα από τα διαφορετικά επίπεδα σπουδών που παρακολουθεί, θα καταβάλλεται χορηγία για το μεγαλύτερο σε διάρκεια τίτλο σπουδών, αφού συνυπολογισθούν όλες οι προηγούμενες σπουδές του στον ίδιο κύκλο.

Όσον αφορά το πρόβλημα που παρουσιάζεται με φοιτητές που παρακολουθούν, για παράδειγμα, Bar Vocational Course ή Postgraduate Diploma και μετά Master και οι οποίοι διεκδικούν χορηγία και για τους δύο τίτλους, που, αν και διαφορετικού επιπέδου, είναι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, θα παραχωρείται πλέον χορηγία για τον έναν από τους δύο τίτλους, δηλαδή για το μεγαλύτερο σε διάρκεια τίτλο σπουδών.

2. Στον αποκλεισμό Τουρκοκυπρίων φοιτητών που κατοικούν στις κατεχόμενες περιοχές από το δικαίωμα ειδικής χορηγίας.

3. Στην παραχώρηση της ειδικής χορηγίας σε έγγαμους φοιτητές, σύμφωνα με πρόσφατη εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας για διεύρυνση των κριτηρίων, αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2004.

4. Στην παραχώρηση της ειδικής χορηγίας μόνο σε τυφλούς που κατοικούν στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας και το σαφή καθορισμό στην υπό συζήτηση νομοθεσία ότι η μόνιμη κατοικία της οικογένειας που αιτείται τη χορηγία θα πρέπει να βρίσκεται στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας.

5. Στην παροχή δυνατότητας στην αρμόδια υπηρεσία, ειδικά όσον αφορά τυφλούς δικαιούχους, να απαιτεί την προσκόμιση νέων ιατρικών πιστοποιητικών, όταν το κρίνει σκόπιμο.

6. Στην παροχή δυνατότητας στο διευθυντή της αρμόδιας υπηρεσίας να διατάξει τη διεξαγωγή έρευνας, όταν εγείρονται αμφιβολίες ως προς το δικαίωμα σε ειδική χορηγία ή ως προς το δικαιούχο άτομο.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, κατά πλειοψηφία του προέδρου της και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, καθώς και του βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

4 Απριλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων