Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Γιώργος Βαρνάβα
Κίκης Γιάγκου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Γιάννος Λαμάρης Ντίνος Μιχαηλίδης
Ανδρέας Παπαπολυβίου Γιώργος Περδίκης
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  
Σοφοκλής Φυττής Μη μέλη της επιτροπής:
Νεόφυτος Κωνσταντίνου Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τα νομοσχέδια και τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Μαρτίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο γενικός διευθυντής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, ο νομικός σύμβουλος του ΡΙΚ, ο διευθυντής της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, εκπρόσωπος της LUMIERE TV και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικής Ραδιοφωνίας. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί παγκύπριας κάλυψης ΑΝΤΕΝΝΑ TV, MEGA TV, SIGMA TV και ALFA TV, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής. Ο τηλεοπτικός σταθμός παγκύπριας κάλυψης ΑΝΤΕΝΝΑ TV απέστειλε γραπτώς τις απόψεις του στην επιτροπή.

Σκοπός του πρώτου και του δεύτερου υπό αναφορά νομοθετήματος είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Νόμου και του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου, αντίστοιχα, με την αντικατάσταση των ισχυουσών σχετικών ρυθμίσεών τους που διέπουν τη μετάδοση της πολιτικής διαφήμισης στην περίπτωση των προεδρικών εκλογών με νέες ενιαίες διατάξεις, που ρυθμίζουν τη μετάδοση της πολιτικής διαφήμισης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου τόσο των προεδρικών εκλογών όσο και των βουλευτικών εκλογών.

Σκοπός του τρίτου και του τέταρτου υπό αναφορά νομοθετήματος είναι η τροποποίηση των περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Κώδικες Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και Διαφημίσεων) Κανονισμών και των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών, αντίστοιχα, ώστε να επιτραπεί υπό προϋποθέσεις η μετάδοση διαφημίσεων από ή εκ μέρους οποιουδήποτε προσώπου ή σώματος οι σκοποί των οποίων είναι εξ ολοκλήρου ή εν μέρει πολιτικής φύσεως.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις που αφορούν την πολιτική διαφήμιση κρίθηκαν αναγκαίες μετά την πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας στην υπ’ αριθμόν 3540 αναθεωρητική έφεση, με την οποία κηρύχθηκε τελεσίδικα αντισυνταγματική η σχετική πρόνοια των ισχυόντων κανονισμών που διέπουν τους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η πολιτική διαφήμιση.

Όπως είναι γνωστό, κατά τους ίδιους εκπροσώπους, η Βουλή με πρόταση νόμου, που ψήφισε το 2003, έχει καθορίσει τόσο στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει το ΡΙΚ όσο και στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η μετάδοση πολιτικής διαφήμισης από όλους τους σταθμούς κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου μόνο των προεδρικών εκλογών. Επειδή δε το θέμα της πολιτικής διαφήμισης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών δε ρυθμίζεται στις πιο πάνω νομοθεσίες, κρίθηκε αναγκαία η ρύθμιση και του θέματος αυτού με την τροποποίηση των υπό αναφορά νομοθεσιών, αντίστοιχα, ώστε να θεσπιστούν ενιαίες διατάξεις που να ρυθμίζουν τη μετάδοση της πολιτικής διαφήμισης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου τόσο των προεδρικών εκλογών όσο και των βουλευτικών εκλογών.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επισήμανε πως εκ παραδρομής στα υπό αναφορά νομοσχέδια δεν καθορίστηκε ο συνολικός χρόνος για πολιτική διαφήμιση στην περίπτωση των ανεξάρτητων υποψηφίων, γι’ αυτό και εισηγήθηκε την ανάγκη προσθήκης σχετικής πρόνοιας σ’ αυτά, ώστε να καθοριστεί και ο χρόνος αυτός.

Οι εκπρόσωποι του ΡΙΚ, παρ’ όλο που συμφώνησαν με την ανάγκη ρύθμισης της πολιτικής διαφήμισης και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών, διατύπωσαν, μεταξύ άλλων, τις πιο κάτω επιφυλάξεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιες του πρώτου νομοσχεδίου που πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω προβληματισμού:

1. Η έννοια του όρου “πολιτικό κόμμα” για σκοπούς πολιτικής διαφήμισης ενδεχομένως να μην είναι η ίδια με την έννοια του όρου “πολιτικό κόμμα” για σκοπούς ραδιοτηλεοπτικής κάλυψης.

2. Ο συνολικός χρόνος μετάδοσης της πολιτικής διαφήμισης ενδεχομένως να αποβαίνει σε βάρος της δωρεάν ενημέρωσης ή πληροφόρησης του κοινού μέσα από σχετικές ενημερωτικές ή ψυχαγωγικές εκπομπές.

Περαιτέρω, οι ίδιοι εκπρόσωποι εισηγήθηκαν την τροποποίηση της σχετικής πρόνοιας του νομοσχεδίου που αφορά το ΡΙΚ, ώστε να διευρυνθούν τα χρονικά πλαίσια που καθορίζονται στον όρο “υψηλή τηλεθέαση” από τις 19.00 μέχρι τις 21.00, που προτείνονται, στις 18.00 μέχρι τις 22.30, λόγω του ότι στο διάστημα αυτό εμπίπτει η προβολή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων των τηλεοπτικών σταθμών, η οποία δε θα μπορεί να διακόπτεται πέραν της μιας φοράς για προβολή πολιτικής διαφήμισης. Επιπρόσθετα, εισηγήθηκαν την τροποποίηση των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται στον όρο “υψηλή ακροαματικότητα”, ώστε να καθοριστούν τα χρονικά διαστήματα μεταξύ 6.00 και 10.00, 12.00 και 15.00 και 17.00 και 20.00 αντί 6.00 και 9.00 και 12.00 και 14.00, που προτείνονται.

Οι εκπρόσωποι της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, παρ’ όλο που υιοθέτησαν τις πρόνοιες των υπό αναφορά νομοθετημάτων, με επιστολή που διαβίβασαν στην επιτροπή εισηγούνται την προσθήκη πρόνοιας στα νομοθετήματα που αφορούν τους ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς σύμφωνα με την οποία η πολιτική διαφήμιση να διέπεται από τις ίδιες ρυθμίσεις που ισχύουν και για τις υπόλοιπες διαφημίσεις οι οποίες καθορίζονται στη βασική νομοθεσία και στους βασικούς κανονισμούς.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Κύπρου δήλωσε ότι η πολιτική διαφήμιση αποτελεί μορφή ελευθερίας της έκφρασης, γι’ αυτό και την υποστηρίζουν. Σχολιάζοντας ειδικότερα τις πρόνοιες των υπό αναφορά νομοθετημάτων, διατύπωσε επιφυλάξεις ως προς το κατά πόσο οι οικονομικά αδύνατοι υποψήφιοι θα μπορούν να καλύψουν τον ανώτατο επιτρεπόμενο χρόνο που προβλέπεται σ’ αυτά για μετάδοση πολιτικής διαφήμισης, όπως μπορούν να το πράττουν οι οικονομικά ισχυρότεροι, επισημαίνοντας το ενδεχόμενο, σε τέτοια περίπτωση, η ελευθερία της έκφρασης να είναι συρρικνωμένη για τους οικονομικά αδύνατους υποψηφίους και απεριόριστη για τους οικονομικά ισχυρούς. Περαιτέρω, τόνισε πως στη ρύθμιση της πολιτικής διαφήμισης σε περιόδους εκλογικής αναμέτρησης δεν πρέπει να αγνοείται το στοιχείο της τηλεθέασης ή της ακροαματικότητας των σταθμών και επιπρόσθετα δήλωσε πως με τα υπό αναφορά νομοθετήματα καθορίζεται περισσότερος χρόνος για μετάδοση πολιτικής διαφήμισης από τους τηλεοπτικούς σταθμούς σε σχέση με το χρόνο που καθορίζεται για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, επισημαίνοντας πως η χρήση του ραδιοφώνου είναι πιο συμφέρουσα για τα οικονομικά ασθενέστερα κόμματα και ενδεχομένως η ρύθμιση να έπρεπε να ήταν αντίστροφη.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικής Ραδιοφωνίας υποστήριξε πως με τα υπό αναφορά νομοθετήματα επωφελούνται μόνο οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί που έχουν υψηλή τηλεθέαση και ακροαματικότητα, με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι σταθμοί να έχουν ελάχιστο ή μηδαμινό οικονομικό όφελος, γι’ αυτό και εισηγήθηκε την αύξηση του προτεινόμενου σ’ αυτά ανώτατου χρόνου.

Ο εκπρόσωπος του τηλεοπτικού σταθμού LUMIERE TV δήλωσε πως συμφωνεί με την ανάγκη ρύθμισης της πολιτικής διαφήμισης και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών, παράλληλα όμως υποστήριξε ότι δε θα πρέπει να καθοριστούν ώρες υψηλής τηλεθέασης και ακροαματικότητας στην υπό αναφορά ρύθμιση, γιατί αυτή είναι συνυφασμένη με τις εκάστοτε συγκεκριμένες εκπομπές που προβάλλονται από τους σταθμούς.

Οι εκπρόσωποι του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤΕΝΝΑ TV με γραπτό υπόμνημα που απέστειλαν στην επιτροπή υποστηρίζουν ότι τα υπό αναφορά νομοθετήματα που αφορούν την πολιτική διαφήμιση «βρίσκονται σε κεφαλική σύγκρουση με το άρθρο 19 του συντάγματος και την απόφαση της ολομέλειας του Ανώτατου Δικαστηρίου στην αναθεωρητική έφεση υπ’ αριθμόν 3540».

Σκοπός του πέμπτου νομοθετήματος είναι η θέσπιση κανονισμών με τους οποίους να ρυθμίζεται η ισότιμη μεταχείριση πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων από όλους τους ιδιωτικούς σταθμούς.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, οι προτεινόμενοι κανονισμοί θα βοηθήσουν στην καλύτερη εφαρμογή του άρθρου 45 της βασικής νομοθεσίας, που ρυθμίζει την ισότιμη μεταχείριση των κομμάτων και των υποψηφίων από όλους τους σταθμούς και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου. Ειδικότερα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς, δήλωσαν οι ίδιοι εκπρόσωποι, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Η προαγωγή από όλους τους σταθμούς των αρχών της πολυφωνίας και της πολυμέρειας αναφορικά με την ενημέρωση, η διασφάλιση από αυτούς της ελευθερίας έκφρασης και ο μη επηρεασμός του δικαιώματος του δημοσιογράφου στην αξιολόγηση των γεγονότων και καταστάσεων σύμφωνα με την ειδησεογραφική τους αξία.

2. Η ισότιμη και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση από όλους τους σταθμούς, ειδικότερα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας, καθώς και κάθε υποψηφίου και κάθε κόμματος, με στόχο την ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών.

3. Ο καθορισμός των υποχρεώσεων των σταθμών σε σχέση με την αναφερόμενη πιο πάνω ισότιμη μεταχείριση.

4. Ο καταρτισμός από τους σταθμούς, με τη συμμετοχή των κομμάτων ή των εκπροσώπων τους, κώδικα δεοντολογίας και προγράμματος για την κάλυψη των δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, δηλώσεων και άλλων παρεμβάσεων των υποψηφίων, των κομμάτων και των εκπροσώπων τους.

5. Η υποχρέωση των σταθμών να διατηρούν ορισμένα στοιχεία για την κάλυψη των εκάστοτε προεκλογικών περιόδων.

Οι εκπρόσωποι της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου δήλωσαν πως οι υπό αναφορά κανονισμοί θα βοηθήσουν τόσο τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς όσο και την Αρχή στην εφαρμογή της σχετικής πρόνοιας της βασικής νομοθεσίας που καθορίζει την ισότιμη μεταχείριση κομμάτων και υποψηφίων από όλους τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, δεδομένου ότι το όλο θέμα ρυθμίζεται σ’ αυτή γενικά. Οι εν λόγω κανονισμοί θα βοηθήσουν ιδιαίτερα την Αρχή κατά την εξέταση παραπόνων που υποβάλλονται σ’ αυτή και αφορούν την αναφερόμενη πιο πάνω ίση μεταχείριση, σε περίπτωση ενδεχόμενων παραβάσεων από τους σταθμούς όσον αφορά το εν λόγω θέμα.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, αφού έλαβαν υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν τους, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σε όλα τα υπό αναφορά νομοθετήματα κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος διατηρώντας το δικαίωμα να καταθέσουν τροπολογίες σχετικά με ορισμένες πρόνοιές τους.

4 Απριλίου 2006

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων