Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλα Γιώργος Βαρνάβα
Γεώργιος Τάσου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 30 Μαρτίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Περιβάλλοντος), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική και Παναγροτικός Σύνδεσμος.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου, ώστε το ανώτατο όριο χρηματικής ποινής που μπορεί να επιβληθεί από το δικαστήριο για παράβαση του άρθρου 6(1) του νόμου, που αφορά αδικήματα σχετικά με τη ρύπανση των νερών, να αυξηθεί από είκοσι σε πενήντα χιλιάδες λίρες. Επιπρόσθετα, με το νομοσχέδιο προβλέπεται αύξηση από εκατό σε διακόσιες λίρες του ανώτατου ποσού που ο επιθεωρητής μπορεί να καθορίσει για σκοπούς εξώδικης ρύθμισης αδικήματος που διαπράχθηκε με βάση τα άρθρα 6, 29(1) ή 29(2) του νόμου.

Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου την επιτροπή προβλημάτισε κατά πόσο με την επιβολή της εξώδικης ρύθμισης όσοι διαπράττουν σοβαρά αδικήματα διαφεύγουν της δικαιοσύνης, αφού δεν προσάγονται ενώπιον του δικαστηρίου και ουδεμία ποινική δίωξη ασκείται εναντίον τους.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ανέφερε στην επιτροπή ότι η εξουσία για εξώδικη ρύθμιση ασκείται μόνο σε περίπτωση που το αδίκημα διαπράττεται για πρώτη φορά. Αν αυτό επαναληφθεί, θεωρείται ότι διαπράττεται νέο αδίκημα και διενεργούνται όλες οι αναγκαίες ενέργειες για δίωξη του παραβάτη ενώπιον του δικαστηρίου. Επιπλέον, επισήμανε ότι σε άλλα άρθρα του νόμου προβλέπεται η έκδοση διαταγμάτων δικαστηρίου για τερματισμό της λειτουργίας της εγκατάστασης του παραβάτη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος (άρθρο 30), καθώς και η δυνατότητα του αρμόδιου υπουργού να λάβει μέτρα για εξάλειψη ή περιορισμό της ρύπανσης που επήλθε (άρθρο 35).

Επιπλέον, η επιτροπή ζήτησε από τη Νομική Υπηρεσία να ενημερωθεί κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα για επιβολή πιο αποτρεπτικών ποινών και ειδικότερα αν μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω το ανώτατο ποσό που επιβάλλεται για σκοπούς εξώδικης ρύθμισης, ώστε οι £200 που προβλέπονται στο νομοσχέδιο να αυξηθούν στις £500.

Ο εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις σε σχέση με τα πιο πάνω και, αφού τόνισε ειδικότερα τη διαφορά μεταξύ εξώδικου και διοικητικού προστίμου, δήλωσε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση του ποσού της εξώδικης ρύθμισης θα αποτελεί έμμεση εκχώρηση αυξημένης δικαστικής εξουσίας σε έναν επιθεωρητή/λειτουργό του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Γι’ αυτό, όπως επισήμανε, με την περαιτέρω αύξηση του εξώδικου προστίμου πιθανό να προκύψει πρόβλημα αντισυνταγματικότητας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

4 Απριλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων