Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14, 20 και 30 Μαρτίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να επεκταθεί το όριο αφυπηρέτησης των δημοτικών υπαλλήλων από το εξηκοστό στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους, κατ’ ανάλογο τρόπο με τις ρυθμίσεις που αφορούν τους δημόσιους υπαλλήλους.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, προτείνεται η επέκταση του ορίου υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των δημοτικών υπαλλήλων στο εξηκοστό τρίτο έτος της ηλικίας. Η σχετική ρύθμιση θα ισχύσει καθ’ ολοκληρίαν από την 1η Ιουλίου 2008 για τους δημοτικούς υπαλλήλους που συμπληρώνουν το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους κατά ή μετά την εν λόγω ημερομηνία.

Αναφορικά με τους υπόλοιπους υπαλλήλους οι οποίοι συμπληρώνουν το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους μεταξύ της ημερομηνίας δημοσίευσης του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και της 31ης Δεκεμβρίου 2006, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης θα είναι η ηλικία των εξήντα ενός ετών. Περαιτέρω, η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης δημοτικού υπαλλήλου ο οποίος συμπληρώνει το εξηκοστό έτος της ηλικίας του μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου 2007 και της 30ής Ιουνίου 2008, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, θα είναι η ηλικία των εξήντα δύο ετών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά πλειοψηφία του προέδρου της επιτροπής και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος, του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις δήλωσαν ότι τάσσονται εναντίον του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και θα εισηγηθούν στην ολομέλεια την απόρριψή του.

 

 

4 Απριλίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων