Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Λευτέρης Χριστοφόρου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η έγκριση πληρωμής από το ταμείο της ΑΤΗΚ ποσού ύψους £2.250.000 για σκοπούς κάλυψης των δαπανών που απαιτούνται για την καταβολή των προστίμων που η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) επέβαλε στην ΑΤΗΚ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η προτεινόμενη πρόνοια προορίζεται για την καταβολή:

(α) διοικητικού προστίμου, ύψους £2.200.000, που η ΕΠΑ επέβαλε στην ΑΤΗΚ με την απόφασή της ημερομηνίας 20 Ιανουαρίου 2006, σε σχέση με την καταγγελία της εταιρείας Areeba Ltd για πιθανή παραβίαση του άρθρου 6 του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου (Νόμος αρ. 207 του 1989).

(β) διοικητικού προστίμου, ύψους £50.000, που η ΕΠΑ επέβαλε στην ΑΤΗΚ με την απόφασή της ημερομηνίας 30 Μαΐου 2005, ύστερα από αυτεπάγγελτη έρευνα που διενεργήθηκε για πιθανή παραβίαση του άρθρου 6 (συμπίεση τιμών) του περί Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς διάθεσης της ζητούμενης συμπληρωματικής πίστωσης, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση αυτής.

 

28 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων