Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού - Θέση Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Σχέδιο Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Γεώργιος Τάσου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Θάσος Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Διεύθυνσης Μέσης Εκπαίδευσης του ίδιου υπουργείου και των εκπαιδευτικών οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 24 και 76 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας της θέσης Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρωση των κενών θέσεων και ως εκ τούτου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολείων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας, με την οποία συμφωνούν και οι οικείες εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, είναι αναγκαία, γιατί λόγω της μικρής διαφοράς στην κλίμακα μισθοδοσίας της θέσης Βοηθού Διευθυντή Α΄ και της θέσης Διευθυντή Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, κλ. Α12(ii) και κλ. 13, αντίστοιχα, καθώς και της απαίτησης για διετή υπηρεσία στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α΄ για διεκδίκηση της θέσης Διευθυντή είτε δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τη θέση Διευθυντή είτε τυχόν ενδιαφερόμενοι δεν έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας ή αφυπηρετούν πριν από τη συμπλήρωση των δύο χρόνων, με αποτέλεσμα οι θέσεις του Διευθυντή να παραμένουν κενές.

Περαιτέρω, αναφέρεται ότι κατά την τελευταία δημοσίευση της θέσης οι προσοντούχοι υποψήφιοι ήταν λιγότεροι από τις κενές θέσεις, με αποτέλεσμα πολλές θέσεις να μην πληρωθούν. Επειδή η μη στελέχωση των σχολείων με διευθυντικό προσωπικό επηρεάζει σοβαρά την ομαλή λειτουργία τους, παρίσταται ανάγκη για τροποποίηση του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας, ώστε να απαιτείται μόνο ένα έτος υπηρεσίας στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α΄ για διεκδίκηση της θέσης Διευθυντή.

Τέλος, αναφέρθηκε ότι η έγκριση του νέου σχεδίου υπηρεσίας θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε πριν από τη διάλυση της Βουλής, ώστε να δημοσιευτούν ξανά οι θέσεις για πλήρωση πριν από την έναρξη του σχολικού έτους 2006-2007.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

28 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων