Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου
Άγις Αγαπίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς
Ανδρέας Αγγελίδης Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Χριστόδουλο Ταραμουντά εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κόμματος, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 23 Μαρτίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμου, ώστε η ανταπαίτηση που εγείρεται στα πλαίσια αγωγής για επίλυση περιουσιακών διαφορών για σκοπούς καθορισμού του χρόνου παραγραφής της να θεωρείται ότι ηγέρθη κατά την ίδια ημερομηνία που καταχωρίστηκε η αρχική αγωγή.

Όπως ανέφερε στην επιτροπή ο εισηγητής της προτεινόμενης τροποποίησης, σύμφωνα με ρύθμιση του υφιστάμενου νόμου, η αξίωση συζύγου εναντίον συζύγου για θέματα περιουσιακών διαφορών παραγράφεται σε δύο χρόνια από την ημερομηνία λύσης ή ακύρωσης του γάμου. Επισήμανε δε ότι έχει κριθεί νομολογιακά σε πολύ πρόσφατη υπόθεση ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, εάν ο ένας σύζυγος εγείρει αγωγή κατά τη λήξη των δύο ετών, ο άλλος σύζυγος δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να εγείρει ανταπαίτηση, γιατί αυτή έχει πλέον παραγραφεί. Ο ίδιος εξήγησε στην επιτροπή ότι με την εισαγωγή του προτεινόμενου τεκμηρίου σε τέτοιες περιπτώσεις η ανταπαίτηση δε θα θεωρείται παραγεγραμμένη, εφόσον θα θεωρείται εγερθείσα κατά την ημερομηνία καταχώρισης της αγωγής.

Ο εισηγητής της πρότασης νόμου επισήμανε πρόσθετα στην επιτροπή ότι υπάρχει σε ισχύ γενική ρύθμιση ανάλογη με την προτεινόμενη στον περί Παραγραφής Νόμο.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας συμφώνησαν με την προτεινόμενη τροποποίηση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό αναφορά πρότασης νόμου, όπως αυτή έχει νομοτεχνικά διαμορφωθεί, και ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την ψήφισή της σε νόμο.

 

28 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων