Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) Κανονισμοί του 2006»

 

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Γεώργιος Τάσου Γιάννος Λαμάρης
Ιωνάς Νικολάου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Θάσος Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς μαζί με το σχετικό νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7, στις 14 και την 21η Μαρτίου 2006. Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου Κύπρου, της διεύθυνσης του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Φοιτητικής Ένωσης Πανεπιστημίου Κύπρου (ΦΕΠΑΝ).

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 32 του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου, είναι να θεσμοθετηθεί η ρύθμιση των φοιτητικών θεμάτων και των θεμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ειδικότερα, τα θέματα αυτά αφορούν τους προσφερόμενους τίτλους σπουδών, την εισαγωγή φοιτητών (συμπεριλαμβανομένων και κριτηρίων καθορισμού των προσφερόμενων θέσεων), τα διάφορα προγράμματα σπουδών, τις υποχρεώσεις διδασκόντων και διδασκομένων, την αναστολή φοίτησης και διαγραφής, καθώς και τα θέματα που αφορούν τον πειθαρχικό έλεγχο των φοιτητών.

Οι κανονισμοί αυτοί, όπως αναφέρθηκε από τα εμπλεκόμενα μέρη στην επιτροπή, καταρτίστηκαν μετά από διαβουλεύσεις και κοινή συνεννόηση μεταξύ των πρυτανικών αρχών και του φοιτητικού κόσμου. Ειδικότερα, οι διαβουλεύσεις αυτές αφορούσαν, μεταξύ άλλων, το περιεχόμενο ορισμένων τροποποιήσεων που επήλθαν πρόσφατα στη νομοθεσία για το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Όπως δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ο εκπρόσωπος της ΦΕΠΑΝ, επιβάλλεται οι υπό αναφορά κανονισμοί να προωθηθούν άμεσα για έγκριση, ώστε να μην παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα ενδεχόμενης υπαναχώρησης από τα πιο πάνω συμφωνηθέντα από τις νέες πρυτανικές αρχές, που θα εκλεγούν μετά τη λήξη της θητείας των υφιστάμενων αρχών.

Ο ίδιος εκπρόσωπος επισήμανε με την ευκαιρία αυτή στην επιτροπή τη διαφωνία της ΦΕΠΑΝ με συγκεκριμένη πρόνοια των εν λόγω κανονισμών η οποία πλήττει την αυτονομία του πανεπιστημίου και συγκεκριμένα την πρόνοια που περιλαμβάνεται στην παράγραφο (3) του Κανονισμού 4. Ειδικότερα, στον Κανονισμό 4, που αναφέρεται στη διαδικασία καθορισμού του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων σε νεοεισερχόμενους φοιτητές, στην παράγραφο (3), μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων φοίτησης σε κάθε πρόγραμμα σπουδών.

Σύμφωνα επίσης με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, με την πιο πάνω πρόνοια διαφωνεί και το πανεπιστήμιο. Επιπρόσθετα, ο ίδιος επισήμανε ότι οποιαδήποτε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου σε σχέση με τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων φοίτησης θα πρέπει να βασίζεται στους ανάλογους οικονομικούς πόρους του πανεπιστημίου και να βρίσκεται εντός των πλαισίων του “Κοινωνικού Συμβολαίου” που καταρτίστηκε μεταξύ κυβέρνησης και πανεπιστημίου.

Η γενική διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο χρηματοδοτείται από το κράτος και ότι δεν πρέπει να δρα ανεξέλεγκτα και χωρίς όρια. Η αυτονομία του, όπως επισήμανε η ίδια, είναι σχετική, διότι πρέπει να βρίσκεται εντός των πλαισίων του νόμου, και από το περιεχόμενο της συγκεκριμένης πρόνοιας δεν κρίνεται ότι πλήττεται η αυτονομία του, διότι η κυβέρνηση θα πρέπει να έχει λόγο σε ορισμένα σημαντικά επιμέρους θέματα που αφορούν τη λειτουργία του. Εξάλλου, όπως τόνισε η ίδια, της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου προηγείται σχετική εισήγηση του Πανεπιστημίου Κύπρου προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Γι’ αυτό, όπως εισηγήθηκε η ίδια, οι υπό αναφορά κανονισμοί θα πρέπει να προωθηθούν με τη μορφή που έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, διαφορετικά, ως εναλλακτική λύση, να διαγραφεί από το κείμενο των κανονισμών η επίμαχη πρόνοια, ώστε αυτή να τύχει νέας διαπραγμάτευσης.

Η επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, με γνώμονα τη διαφύλαξη της αυτονομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, αποφάσισε να επιφέρει ορισμένες τροποποιήσεις στους κανονισμούς, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

1. Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου θα υποβάλλει εισήγηση στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για το συνολικό αριθμό των προσφερόμενων από το πανεπιστήμιο θέσεων φοίτησης και στη συνέχεια το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα υποβάλλει σχετική πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο για την εισήγηση του πανεπιστημίου, στην οποία θα διατυπώνει τις απόψεις του, καθώς και τις απόψεις του Γραφείου Προγραμματισμού και του Υπουργείου Οικονομικών. Με βάση τα πιο πάνω, το Υπουργικό Συμβούλιο θα αποφασίζει για το συνολικό αριθμό των προσφερόμενων θέσεων φοίτησης.

2. Για τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων που θα προσφέρονται για φοίτηση σε προγράμματα σπουδών θα αποφασίζει το πανεπιστήμιο, μετά από διαβούλευση με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια. Επισημαίνεται ότι το πανεπιστήμιο είναι αυτό που γνωρίζει με βάση τους ακαδημαϊκούς και άλλους παράγοντες ποιος είναι ο ενδεδειγμένος αριθμός εισακτέων φοιτητών στα προγράμματα σπουδών που προσφέρει.

Με την πιο πάνω διαμόρφωση των κανονισμών συμφώνησαν οι εκπρόσωποι των πρυτανικών αρχών και της ΦΕΠΑΝ.

Η επιτροπή, με βάση τα πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

 

 

28 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων