Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλα Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γεώργιος Τάσου Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Μαρτίου 2006. Στο στάδιο της μελέτης των προτεινόμενων κανονισμών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων (ΣΕΠ). Οι εκπρόσωποι της κλαδικής υπαλλήλων του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων της ΠΑΣΥΔΥ και των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 28 και 34(3) του περί του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων Νόμου, είναι η τροποποίηση των περί του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών, ώστε ο καθορισμός της ηλικίας αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του Συμβουλίου να διέπεται, τηρουμένων των αναλογιών, από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους υπαλλήλους της δημόσιας υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Η προώθηση μέσα από θεσμοθετημένες διαδικασίες της ρύθμισης για την επέκταση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας, αλλά και των ημικρατικών οργανισμών, ήταν αποτέλεσμα της απόφασης με αρ. 62.124, ημερομηνίας 1ης Ιουνίου 2005, του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία ενέκρινε την πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων για επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης στο 63ο έτος της ηλικίας τους. Η ίδια απόφαση εξουσιοδοτούσε τους υπουργούς στην εποπτεία των οποίων υπάγονται οι ημικρατικοί οργανισμοί να μεριμνήσουν για την υιοθέτηση της πιο πάνω ρύθμισης.

2. Το Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων έθεσε το θέμα υπόψη των υπαλλήλων που εργοδοτεί, οι οποίοι σε γενική συνέλευση που πραγματοποίησαν αποφάσισαν ομόφωνα τη σταδιακή επέκταση του ορίου ηλικίας αφυπηρέτησης στο 63ο έτος της ηλικίας τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έχει καταλήξει στις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος και το μέλος της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν υπέρ της απόρριψης των υπό αναφορά κανονισμών.

2. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών.

3. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί για τους εν λόγω κανονισμούς στην ολομέλεια της Βουλής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εισηγείται στη Βουλή τη λήψη τελικής απόφασης για τους υπό αναφορά κανονισμούς κατά τη συζήτησή τους στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

 

27 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων