Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμποδίσεως της Κυβείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Σοφοκλής Φυττής
Κίκης Γιάγκου Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γιάννος Λαμάρης Γιώργος Βαρνάβα
Ελένη Μαύρου Ρίκκος Ερωτοκρίτου
Ανδρέας Παπαπολυβίου Nτίνος Μιχαηλίδης
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον κ. Άντρο Κυπριανού, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Φεβρουαρίου και στις 8 και 20 Μαρτίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Παγκύπριας Ένωσης Πλανοδιοπωλών Πανηγύρεων.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Οίκων Στοιχημάτων, Οίκων Κυβείας και Παρεμποδίσεως της Κυβείας Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες πρόνοιές του που αφορούν τους όρους χορήγησης αδειών του παραδοσιακού παιχνιδιού “καζαντί”.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου κ. Άντρο Κυπριανού, στον προτεινόμενο νόμο προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Αυξάνεται η ανώτερη αξία του αναμενόμενου κέρδους/δώρου, ώστε αυτή να ανέρχεται μέχρι τις £30, αντί τις £15 που ισχύει σήμερα.

2. Αυξάνεται το ανώτατο αντίτιμο για συμμετοχή στο παιγνίδι, ώστε αυτό να ανέρχεται μέχρι τις £5 για κάθε κάρτα, αντί τη £1 που ισχύει σήμερα.

3. Προβλέπεται ότι η άδεια που εκδίδεται είναι παγκύπριας ισχύος.

4. Καθορίζεται το ωράριο λειτουργίας του από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 3:30 π.μ., αντί από τις 9:00 π.μ. μέχρι την 1:00 π.μ.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, παρ’ όλο που δε διαφώνησαν με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, ενημέρωσαν την επιτροπή ότι το υπουργείο ετοιμάζει σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή, για τροποποίηση των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του παραδοσιακού αυτού παιγνιδιού και για το σκοπό αυτό ζήτησαν τις απόψεις των επάρχων, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου. Το εν λόγω νομοσχέδιο, σύμφωνα με τους ίδιους εκπροσώπους, θα περιλαμβάνει αριθμό τροποποιήσεων, μεταξύ των οποίων πρόνοιες, σύμφωνα με τις οποίες στους όρους της άδειας κατοχής, που θα εκδίδεται από τον οικείο έπαρχο, να απαγορεύεται η έκθεση ή συμπερίληψη στα δώρα ζώων ή πτηνών, χωρίς άδεια από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, καθώς και οινοπνευματωδών ποτών και βιομηχανοποιημένου καπνού, δεδομένου ότι η παραχώρηση άδειας για οινοπνευματώδη ποτά και για καπνό σε πλανοδιοπώλες δεν είναι δυνατή, με βάση τις ισχύουσες σχετικές νομοθεσίες.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Δήμων Κύπρου, παρ’ όλο που δε διαφώνησαν με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, εισηγήθηκαν η προτεινόμενη με την πρόταση νόμου άδεια για λειτουργία καζαντιού να εκδίδεται από μια κεντρική αρχή και η χρήση του να περιοριστεί σε παραδοσιακές γιορτές με τα παραδοσιακά δώρα.

Οι εκπρόσωποι της Παγκύπριας Ένωσης Πλανοδιοπωλών Πανηγύρεων τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, γι’ αυτό και εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών κ. Γ. Περδίκης δήλωσε πως θα τοποθετηθεί επί της πρότασης νόμου κατά τη συζήτησή της στην ολομέλεια της Βουλής.

 

 

 

28 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων