Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Ζαχαρίας Κουλίας

Γεώργιος Γεωργίου

Θάσος Μιχαηλίδης

Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και την 21η Μαρτίου 2006. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων και εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι τροποποίηση του νόμου για τα μηχανοκίνητα οχήματα και την τροχαία κίνηση, ώστε να μειωθεί η δυναμικότητα της μηχανής ενός μηχανοκίνητου οχήματος από τα 2 000 κυβικά εκατοστά (στο εξής κυβ. εκ.) στα 1 850 κυβ. εκ., προκειμένου ο ιδιοκτήτης του να καρπωθεί την έκπτωση επί των τελών που καταβάλλει για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας.

Όπως είναι γνωστό, η Βουλή των Αντιπροσώπων με το Ν. 6(Ι) του 2006, που ψήφισε στις 23 Δεκεμβρίου 2005, τροποποίησε το βασικό νόμο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως, ώστε για οχήματα με κυβισμό πέραν των 2 000 κυβ. εκ. τύπου σαλούν και ελαφρά φορτηγά που ανήκαν σε συνταξιούχα άτομα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003 και εξακολουθούν να βρίσκονται στην ιδιοκτησία τους να καταβάλλονται χαμηλότερα τέλη άδειας κυκλοφορίας.

Η πιο πάνω τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία ως αποτέλεσμα της τροποποίησης της βασικής νομοθεσίας το 2004 και ο υπολογισμός των τελών και φόρων εγγραφής των οχημάτων βασίζεται πλέον στον κυβισμό του κινητήρα του κάθε οχήματος αντί στο απόβαρό του, το είδος του καυσίμου και τη χρήση του οχήματος, στοιχεία στα οποία βασιζόταν το προηγούμενο σύστημα.

Η τροποποίηση του 2004 είχε ως αποτέλεσμα για οχήματα μεγάλου κυβισμού που ανήκουν σε συνταξιούχα άτομα να καταβάλλονται υψηλότερα τέλη κυκλοφορίας, σε σύγκριση με τα τέλη που καταβάλλονταν με το προηγούμενο σύστημα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει τα τέλη κυκλοφορίας για την ευάλωτη κοινωνική τάξη των συνταξιούχων, παραχωρώντας τους έκπτωση 30% στα τέλη που καταβάλλουν σήμερα και με ανώτατο όριο τέλους για έκδοση άδειας κυκλοφορίας τις £195.

Όπως είναι γνωστό, οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Συγκοινωνιών και Έργων και Οικονομικών και Προϋπολογισμού εξέτασαν παράλληλα και αυτεπάγγελτο θέμα που ενέγραψε ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος και πρόεδρος της επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων κ. Νίκος Πιττοκοπίτης με τον τίτλο «Η αναγκαιότητα κατάργησης των τελών άδειας κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων, ώστε τα τέλη αυτά να μεταφερθούν στα καύσιμα κίνησης», θέμα το οποίο έδωσε το έναυσμα για μια σε βάθος συζήτηση του όλου θέματος, ώστε να βρεθεί δικαιότερος και αποτελεσματικότερος τρόπος επιβολής και είσπραξης των τελών άδειας κυκλοφορίας.

Περαιτέρω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε πρόταση νόμου που κατέθεσε ο πρόεδρός της με την οποία εισηγείτο την κατάργηση του υφιστάμενου συστήματος υπολογισμού, επιβολής και είσπραξης του τέλους κυκλοφορίας οχημάτων και την αντικατάστασή του με ειδικό τέλος κυκλοφορίας το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στην τιμή των καυσίμων κίνησης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της πιο πάνω πρότασης νόμου, ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων εξέφρασε την πρόθεση της κυβέρνησης να εξευρεθεί δικαιότερος τρόπος επιβολής και είσπραξης του τέλους αυτού, χωρίς όμως ο τρόπος αυτός να στερεί σημαντικά έσοδα από τη Δημοκρατία. Με τη θέση αυτή συμφώνησε και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών. Τέλος, όλοι όσοι παρέστησαν στη συνεδρία αυτή συμφώνησαν ότι πρέπει οι ιδιοκτήτες των 104 000 οχημάτων οι οποίοι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, αποφεύγουν να ανανεώσουν την άδεια κυκλοφορίας τους να καταβάλουν τα νενομισμένα τέλη και να μην αποποιούνται τις υποχρεώσεις τους, εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία ελέγχου και αστυνόμευσης που παρουσιάζεται στους αρμόδιους φορείς.

Η εκτελεστική εξουσία, αφού εξέτασε σωρεία παραπόνων που υποβλήθηκαν από συνταξιούχους οι οποίοι κατέχουν μηχανοκίνητο όχημα με κυβισμό 1 999 κυβ. εκ. ή 1 998 κυβ. εκ. και θεωρούν ότι αδικούνται, επειδή δε δικαιούνται την έκπτωση για ένα μόνο κυβ. εκ., προχώρησε στην κατάθεση του υπό αναφορά νομοσχεδίου, με σκοπό να καλύψει τους συνταξιούχους που είναι κάτοχοι μηχανοκίνητου οχήματος 1 850 κυβ. εκ. και άνω.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρατίθενται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, από έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών καταδεικνύεται ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση θα τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης 4 275 ιδιοκτήτες οχημάτων, ενώ η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από τη ρύθμιση αυτή αναμένεται να ανέλθει στις £178.111 για το έτος 2006.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εισηγείται την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Με την ευκαιρία αυτή, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων επισημαίνει ότι το υφιστάμενο σύστημα υπολογισμού και επιβολής τελών άδειας κυκλοφορίας είναι άδικο και δημιουργεί ανισότητες. Η αύξηση της τιμής των καυσίμων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σε συνάρτηση με τη ραγδαία αύξηση του κόστους ζωής από τη μια και τα υψηλά τέλη για έκδοση άδειας κυκλοφορίας από την άλλη έχουν καταστήσει τη διατήρηση της ιδιοκτησίας στους συνταξιούχους, ως επί το πλείστον των παλαιών και μεγάλου κυβισμού οχημάτων, οικονομικά ασύμφορη.

Γι’ αυτούς τους λόγους, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος επιβολής και είσπραξης τελών άδειας κυκλοφορίας, ώστε να επιτευχθεί κοινωνική ισότητα.

 

 

 

 

28 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων