Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ζαχαρίας Κουλίας
Ελένη Θεοχάρους Αθηνά Κυριακίδου
Κυριάκος Τυρίμος Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και 16 Μαρτίου 2006. Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΦΕΚ), του Συνδέσμου Φαρμακευτικών-Χημικών Βιομηχανιών (ΦΑΡΧΗΜ), του Κυπριακού Συνδέσμου Παρασκευαστών Φαρμάκων (CyPhaMA) και της Κίνησης Διεκδίκησης Δικαιωμάτων Ασθενών (ΚΙΔΔΑ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου, ώστε να εναρμονιστεί πλήρως το κυπριακό δίκαιο με το δεσμευτικό κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα με τις Οδηγίες 2004/24/ΕΚ και 2004/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, καθώς και τα παραδοσιακά φάρμακα φυτικής προέλευσης.

Συγκεκριμένα, με το νομοσχέδιο προνοούνται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Ρυθμίζεται η χορήγηση των παραδοσιακών φαρμακευτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης.

2. Αντιμετωπίζεται η διασπορά παθογόνων παραγόντων, τοξινών, χημικών παραγόντων ή πυρηνικής ακτινοβολίας.

3. Διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με καθήκοντα φαρμακορρύθμισης και διαφάνειας των διαδικασιών.

4. Καθορίζονται οι διαδικασίες για χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα και φαρμακευτικά προϊόντα καθιερωμένης χρήσης.

5. Τροποποιούνται οι διαδικασίες με βάση τις οποίες χορηγείται άδεια κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος κατόπιν αμοιβαίας αναγνώρισης άδειας κυκλοφορίας που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος.

6. Επιβάλλεται η αναγραφή της ονομασίας φαρμακευτικού προϊόντος στο σύστημα γραφής Μπράιγ στη συσκευασία φαρμακευτικού προϊόντος και ρυθμίζεται το θέμα που αφορά το φύλλο οδηγιών φαρμακευτικών προϊόντων για τυφλούς και άτομα με μειωμένη όραση.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου δήλωσαν, με σχετική επιστολή τους, ότι δε φέρουν ένσταση στην ψήφιση του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

28 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων