Αρχείο

    

 

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Σωτηρούλα Χαραλάμπους, πρόεδρος Νίκος Πιττοκοπίτης
Θάσος Μιχαηλίδης Αθηνά Κυριακίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου 2006. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, έτσι ώστε να παρέχεται στο Υπουργικό Συμβούλιο εξουσία για έκδοση διατάγματος με το οποίο να καθορίζονται οι θέσεις που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας, καθώς και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων της Αρχής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε στην επιτροπή η εκπρόσωπος της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και τα όσα αναφέρονται στη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, με τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται σ’ αυτό υλοποιείται απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2003, με την οποία ζητείται όπως, μεταξύ άλλων, και οι ημικρατικοί οργανισμοί προβούν σε τροποποίηση της νομοθεσίας τους, με σκοπό να ρυθμιστεί το δικαίωμα εργοδότησης πολιτών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό ερμηνεύθηκε με αποφάσεις του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Με βάση την εν λόγω απόφαση, θα πρέπει επίσης να καθοριστούν και οι θέσεις των ημικρατικών οργανισμών οι οποίες θα πληρώνονται αποκλειστικά από Κυπρίους πολίτες, έχοντας υπόψη και ανάλογες ρυθμίσεις οι οποίες θα υιοθετηθούν τελικά και στο δημόσιο τομέα.

Με το εν λόγω νομοσχέδιο, το οποίο ετοιμάστηκε από τη Νομική Υπηρεσία, συμφώνησε το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2006, ενέκρινε το νομοσχέδιο και εξουσιοδότησε τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να το καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη της όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

20 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων