Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Γεωργίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γιώργος Βαρνάβα
Θάσος Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 και την 21η Μαρτίου 2006. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου αυτού κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (ΗΜΥ) του ίδιου υπουργείου, του Κυπριακού Συνδέσμου Τεχνιτών Κλιματισμού και Ψύξης Οχημάτων (ΚΥΣΤΚΨΟ), του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Συνεργείων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (ΠΣΙΣΜΟ), της ΠΟΒΕΚ (Σύνδεσμος Τεχνιτών, Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Οχημάτων), του Παγκύπριου Συνδέσμου Μηχανολόγων Αυτοκινήτου και της εργοδοτικής οργάνωσης ΚΕΒΕ. Η εργοδοτική οργάνωση ΟΕΒ, παρ’ όλο που δεν εκπροσωπήθηκε στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής, με επιστολή της, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2006, συμφώνησε με τον προτεινόμενο νόμο. Το ΕΤΕΚ και οι αυτοκινητιστικές οργανώσεις ΠΕΕΑ και ΣΕΑΚ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Όπως είναι γνωστό, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων είχε καταθέσει στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αρχικά στις 27 Νοεμβρίου 2001, νομοσχέδιο και κανονισμούς που ρύθμιζαν την άσκηση του επαγγέλματος των τεχνιτών οχημάτων. Το νομοσχέδιο και οι κανονισμοί αποσύρθηκαν μετά από παράκληση της επιτροπής, όταν διαφάνηκε ότι στην πλειοψηφία τους τα συνεργεία συντήρησης και επισκευής οχημάτων δεν πληρούσαν τους απαιτούμενους πολεοδομικούς όρους και δεν είχαν εξασφαλίσει άδεια οικοδομής. Για το λόγο αυτό η εκτελεστική εξουσία απέσυρε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τους πιο πάνω κανονισμούς και τους επανακατέθεσε το 2003, αλλά, επειδή εξακολουθούσε να υπάρχει πρόβλημα, αποσύρθηκαν και πάλι και κατατέθηκε μόνο το υπό αναφορά νομοσχέδιο.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η ρύθμιση της άσκησης του επαγγέλματος των τεχνιτών οχημάτων και η ρύθμιση της ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής οχημάτων. Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατοχυρώνεται το επάγγελμα των τεχνιτών οχημάτων, αναβαθμίζεται το επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχουν και ταυτόχρονα καλύπτονται οι εξ επαγγέλματος τεχνίτες. Όλα αυτά έχουν ως στόχο την καλύτερη ασφάλεια και εξυπηρέτηση του κοινού, διευκολύνοντας την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου για αντιμετώπιση των εξειδικευμένων ελέγχων που απαιτούνται.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος ΗΜΥ ανέφερε ότι με το νομοσχέδιο συμπληρώνεται το μέρος που αφορά τις τεχνικές πτυχές για τα οχήματα. Περαιτέρω, ανέφερε ο ίδιος, στο παρόν νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνονται πρόνοιες για χωροθέτηση των συνεργείων, αφού στόχος τους είναι να ρυθμιστεί πρώτα το επάγγελμα του τεχνίτη. Αναφορικά με τη χωροθέτηση των συνεργείων, ο εκπρόσωπος του Τμήματος ΗΜΥ ανέφερε ότι η εκτελεστική εξουσία θα καταθέσει σχετικούς κανονισμούς στο μέλλον.

Ο εκπρόσωπος του ΚΥΣΤΚΨΟ συμφώνησε με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, τονίζοντας ότι με την υιοθέτησή του αναμένεται να αυξηθούν τα επίπεδα ασφάλειας των οχημάτων.

Ο εκπρόσωπος του ΠΣΙΣΜΟ επίσης συμφώνησε με τον προτεινόμενο νόμο, υπερθεματίζοντας στην ανάγκη για προστασία του καταναλωτή.

Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου Τεχνιτών, Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Οχημάτων εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την πρόθεση να ρυθμιστεί νομοθετικά το επάγγελμα του τεχνίτη οχημάτων και πληροφόρησε την επιτροπή ότι ο σύνδεσμος που εκπροσωπεί διοργανώνει, σε συνεργασία με το Τμήμα ΗΜΥ, ειδικά σεμινάρια για εκπαίδευση και κατάρτιση των τεχνιτών οχημάτων, οι οποίοι θα κληθούν να παρακαθήσουν σε σχετικές εξετάσεις για απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Ο εκπρόσωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου Μηχανολόγων Αυτοκινήτου συμφώνησε με το νομοσχέδιο και παράλληλα κατέθεσε σχετικό υπόμνημα για τροποποίηση προνοιών του νομοσχεδίου. Περαιτέρω, ο ίδιος εκπρόσωπος εξέφρασε την ελπίδα ότι οι αρμόδιοι φορείς θα εφαρμόζουν πιστά τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, όταν αυτό θα ψηφιστεί σε νόμο, για να παταχθεί η παράνομη άσκηση του επαγγέλματος του τεχνίτη οχημάτων.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ τάχθηκε υπέρ της υιοθέτησης των προνοιών του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού έλαβε υπόψη της όσα τέθηκαν ενώπιόν της, εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

21η Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων