Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας
Καίτη Κληρίδου Γιαννάκης Ομήρου
Αριστοφάνης Γεωργίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς
Άγις Αγαπίου Ανδρούλα Βασιλείου
Ανδρέας Αγγελίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου 2006. Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι ο καθορισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ως της αρμόδιας αρχής για την παραλαβή αιτήσεων προσώπων που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, για την παροχή δωρεάν νομικής αρωγής στη Δημοκρατία.

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, το τελευταίο επιδιώκει την πλήρη συμμόρφωση της Δημοκρατίας με τη δέσμευση που αναλήφθηκε έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υιοθέτηση της Οδηγίας 2003/8/ΕΚ της 27ης Ιανουαρίου 2003 και συγκεκριμένα του άρθρου 14 για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών υποθέσεων μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας για τις διαφορές αυτές.

Όπως ανέφερε στην επιτροπή η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ήδη με τον περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικό) Νόμο 22(Ι)/2005 οι πρόνοιες της Οδηγίας 2003/8/ΕΚ ενσωματώθηκαν στον περί Νομικής Αρωγής Νόμο. Ωστόσο, ενώ με τον περί Νομικής Αρωγής (Τροποποιητικό) Νόμο 22(Ι)/2005 είχε καθοριστεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ως η διαβιβάζουσα αρχή, δηλαδή η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ο αιτών έχει την κατοικία του ή τη διαμονή του, δεν έχει καθοριστεί η παραλαμβάνουσα αρχή, δηλαδή η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους όπου εδρεύει το δικαστήριο ή όπου πρόκειται να εκτελεσθεί η απόφαση.

Κατά το στάδιο της μελέτης του εν λόγω νομοσχεδίου, επισημάνθηκε από μέλη της επιτροπής ότι το πεδίο εφαρμογής του περί Νομικής Αρωγής Νόμου είναι περιορισμένο και ότι θα έπρεπε να επεκταθεί και σε άλλα πεδία δικαστικής δικαιοδοσίας.

Σχολιάζοντας την πιο πάνω επισήμανση της επιτροπής, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανέφερε ότι ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί σύντομα και με το οποίο θα επεκτείνεται η παροχή δωρεάν νομικής αρωγής και σε άλλες κατηγορίες υποθέσεων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

14 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων