Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τον αναπεμφθέντα νόμο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2006 Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Γιώργος Βαρνάβα
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού επανεξέτασε τον πιο πάνω αναπεμφθέντα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας νόμο σε συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 2006. Στη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο αναπεμφθείς, με βάση το άρθρο 51.1 του συντάγματος, νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 16 Φεβρουαρίου 2006, σύμφωνα με την επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 7 Μαρτίου 2006, κρίθηκε σκόπιμο να επανεξεταστεί από τη Βουλή για τους ακόλουθους λόγους:

· Η ενσωμάτωση από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού σημείωσης στον προϋπολογισμό του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ) για το έτος 2006 έναντι των θέσεων Βοηθού Συντάκτη ότι οι κάτοχοι της θέσης αυτής ανελίσσονται πάνω σε προσωπική βάση στην κλίμακα Α8-Α10-Α11, ευθύς ως εξαντλήσουν την τελευταία βαθμίδα της κλίμακας Α4-Α7+2, ώστε να καλυφθούν από πλευράς ανέλιξης οι υπηρετούντες στο ΚΥΠΕ δημοσιογράφοι που δεν κατέχουν ακαδημαϊκά προσόντα, θεσπίστηκε κατά παράβαση του άρθρου 80.2 του συντάγματος και συνεπάγεται αύξηση, αν όχι των υπό του παρόντος προϋπολογισμού προβλεπόμενων εξόδων, δαπανών στο μέλλον.

· Η θέση του Υπουργείου Εσωτερικών ήταν όπως οι κάτοχοι των θέσεων Βοηθού Συντάκτη ανελίσσονται μέχρι την κλίμακα Α8-10 σε προσωπική βάση, εφόσον αυτή ήταν η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης Συντάκτη, που είχαν προηγουμένως το δικαίωμα να διεκδικούν με βάση τα προσόντα τους, και όχι μέχρι την κλίμακα Α8-10-11, που είναι η κλίμακα της θέσης μετά την έγκριση της νέας δομής.

Επανεξετάζοντας το όλο θέμα, η επιτροπή άκουσε τους αρμοδίους και τις επεξηγήσεις που δόθηκαν σε σχέση με την ανάγκη αποδοχής της αναπομπής του υπό συζήτηση νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί στην ολομέλεια του σώματος την αποδοχή της αναπομπής, σύμφωνα με τα πιο πάνω, και τη διαμόρφωση του υπό συζήτηση νόμου, σύμφωνα με τις θέσεις της εκτελεστικής εξουσίας.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Ιωνάς Νικολάου επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

 

 

14 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων