Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιαννάκης Θωμά
Ανδρέας Παπαπολυβίου Ανδρέας Αγγελίδης
Καίτη Κληρίδου Χριστόδουλος Ταραμουντάς
Αριστοφάνης Γεωργίου Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 Νοεμβρίου 2005 και στις 12 Ιανουαρίου και 23 Φεβρουαρίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της αστυνομίας.

Σκοπός των κανονισμών αυτών είναι η τροποποίηση των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, ώστε αυτοί να συνάδουν με τη σχετική ρύθμιση που έχει περιληφθεί στον περί Αστυνομίας Νόμο, σύμφωνα με την οποία μπορεί να ανατίθεται και σε ειδικούς αστυνομικούς η εφαρμογή της νομοθεσίας για την εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων.

Σημειώνεται ότι οι υπό συζήτηση κανονισμοί εξετάστηκαν από την επιτροπή παράλληλα με σχετικό τροποποιητικό νομοσχέδιο, σκοπός του οποίου ήταν να προβλεφθεί στον περί Αστυνομίας Νόμο η δυνατότητα ανάθεσης και σε ειδικούς αστυνομικούς της εξουσίας για καταγγελία παράβασης που επιδέχεται εξώδικης ρύθμισης. Υπενθυμίζεται ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο ψηφίστηκε πρόσφατα σε νόμο από την ολομέλεια του σώματος.

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω και σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η ρύθμιση που προτείνεται με τους υπό συζήτηση κανονισμούς είναι αναγκαία, έτσι ώστε οι κανονισμοί, που διέπουν τη διαδικασία διορισμού και τους όρους υπηρεσίας των ειδικών αστυνομικών, να συνάδουν με τις σχετικές διατάξεις του περί Αστυνομίας Νόμου με βάση τον οποίο εκδίδονται.

Στο στάδιο της μελέτης των κανονισμών και με βάση τις σχετικές επεξηγήσεις που της δόθηκαν από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας, η επιτροπή προχώρησε στην αναδιατύπωση του κειμένου των κανονισμών, κατά τρόπο που να διασαφηνίζεται ότι η εξουσία που παρέχεται στον ειδικό αστυνομικό για καταγγελία παραβάσεων που ρυθμίζονται εξώδικα θα ασκείται παρεμπιπτόντως κατά την άσκηση των υπόλοιπων, σύμφωνα με το νόμο, ειδικών καθηκόντων του. Σημειώνεται ότι ανάλογη διατύπωση υιοθετήθηκε από την επιτροπή και στην περίπτωση του νομοσχεδίου που ψήφισε σε νόμο η Βουλή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό συζήτηση κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από αυτή στη βάση των πιο πάνω και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται «Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006».

 

15 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων