Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί των Μεθόδων Δειγματοληψίας και Ανάλυσης για τον Έλεγχο των Μεγίστων Περιεκτικοτήτων Βενζο(a)πυρενίου στα Τρόφιμα Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ζαχαρίας Κουλίας
Ελένη Θεοχάρους Αθηνά Κυριακίδου
Κυριάκος Τυρίμος Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 2006. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του ΚΕΒΕ και του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2005/10/ΕΚ, που αφορά την καθιέρωση τρόπων δειγματοληψίας και μεθόδων ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των μεγίστων περιεκτικοτήτων βενζο(άλφα)πυρενίου στα τρόφιμα.

Συγκεκριμένα, με τους προτεινόμενους κανονισμούς καθορίζονται οι μέθοδοι δειγματοληψίας για τον έλεγχο περιεκτικοτήτων βενζο(άλφα)πυρενίου στα τρόφιμα, το πεδίο εφαρμογής, καθώς και ο τρόπος παρασκευής των δειγμάτων και τα κριτήρια για τις μεθόδους ανάλυσης που χρησιμοποιούνται κατά τον έλεγχο των τροφίμων.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, της Ένωσης Δήμων, του ΚΕΒΕ και του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών συμφώνησαν με τους σκοπούς των προτεινόμενων κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των εν λόγω κανονισμών, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί των Μεθόδων Δειγματοληψίας και Ανάλυσης για τον Έλεγχο των Μεγίστων Περιεκτικοτήτων Βενζο(άλφα)πυρενίου στα Τρόφιμα Κανονισμοί του 2006».

 

 

14 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων