Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Γεωργίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γεώργιος Τάσου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Κυριάκος Τυρίμος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου και 7 Μαρτίου 2006. Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΠΕΕΑ, ΣΕΑΚ και ΠΟΒΕΚ, καθώς και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Αδειών Α΄ (ΠΣΕΑ).

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 26 του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου, είναι η αντικατάσταση του τέταρτου Παραρτήματος των βασικών κανονισμών, το οποίο περιλαμβάνει τα πληρωτέα τέλη, ώστε να περιληφθεί το σωστό τέλος για την υλοποίηση της έγκρισης για μεταβίβαση της άδειας “A”.

Συγκεκριμένα, κατά τη υιοθέτηση των κανονισμών είχε παραλειφθεί η πρόνοια για καταβολή τέλους ύψους δέκα λιρών για την υλοποίηση της έγκρισης για μεταβίβαση της άδειας “A”.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

 

 

13 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων