Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Επιθεωρητών και Πρώτων Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τοποθετήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Γεώργιος Τάσου Γιώργος Βαρνάβα
Θάσος Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), της Οργάνωσης Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΟΕΔΕ) και της ΠΟΕΔ.

Σκοπός των κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 76 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, είναι η θεσμοθέτηση κριτηρίων αναφορικά με τις τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις των Επιθεωρητών και Πρώτων Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους κανονισμούς, στη δημοτική εκπαίδευση λειτουργούν επαρχιακά γραφεία, τα οποία στελεχώνονται με εποπτικό προσωπικό, δηλαδή με Επιθεωρητές και Πρώτους Λειτουργούς Δημοτικής Εκπαίδευσης. Για τις τοποθετήσεις και μεταθέσεις του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται κριτήρια, τα οποία συμφωνήθηκαν άτυπα το 1994 μεταξύ της ΟΕΔΕ και του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, με την έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού.

Επιπλέον, με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, η θεσμοθέτηση κριτηρίων για τοποθετήσεις και μεταθέσεις του εποπτικού προσωπικού κατέστη αναγκαία κατόπιν εισήγησης της Επιτρόπου Διοικήσεως σε έκθεσή της, με αφορμή την εξέταση σχετικού παραπόνου.

Τα εμπλεκόμενα μέρη που συμμετείχαν στην ετοιμασία των πιο πάνω κανονισμών συμφώνησαν με την ανάγκη θεσμοθέτησης των κριτηρίων που περιλαμβάνονται σ’ αυτούς.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

 

14 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων