Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006» και για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Γεωργίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γεώργιος Τάσου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Κυριάκος Τυρίμος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο και τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου και 7 Μαρτίου 2006. Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, συνοδευόμενος από λειτουργούς του τμήματός του.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Αρχαιοτήτων νόμου, ώστε άδεια εξαγωγής αρχαιοτήτων από τη Δημοκρατία να παραχωρείται μόνο στην περίπτωση αντικειμένων που δωρίζονται σε αρχηγούς κρατών ή σε επικεφαλής διεθνών οργανισμών ή σε άλλες προσωπικότητες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και όχι από αξιωματούχους της Δημοκρατίας, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Όπως είναι γνωστό, η Βουλή των Αντιπροσώπων τροποποίησε το σχετικό νόμο τον περσινό Οκτώβριο, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εξαγωγής αρχαιοτήτων, που δίνονται ως δώρα από αξιωματούχους της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αρχηγούς κρατών ή σε επικεφαλής διεθνών οργανισμών ή σε άλλες προσωπικότητες.

Ο διευθυντής του Τμήματος Αρχαιοτήτων, καθησυχάζοντας τα μέλη της επιτροπής, διευκρίνισε ότι τα κτερίσματα που εξάγονται και αποτελούν δωρεά του Προέδρου της Δημοκρατίας σε αρχηγούς κρατών ή σε επικεφαλής διεθνών οργανισμών ή σε άλλες προσωπικότητες προέρχονται από αποθέματα που διατηρεί το Τμήμα Αρχαιοτήτων ή από κατασχέσεις που πραγματοποιούνται. Σε καμία περίπτωση, τόνισε, δεν εξάγονται αρχαιότητες που ανευρίσκονται σε ανασκαφές ή που αποτελούν μέρος συλλογών.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 35 του περί Αρχαιοτήτων Νόμου, είναι η ρύθμιση της ημέρας και ώρας λειτουργίας των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και η αναθεώρηση των τελών που καταβάλλονται για είσοδο σ’ αυτά.

Σύμφωνα με το διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων, τα τέλη εισόδου στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους παραμένουν τα ίδια από το 1996, γι’ αυτό κρίθηκε σκόπιμο, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών, να προταθούν αυξήσεις στα τέλη αυτά που ανέρχονται στα £0,25 σεντ, στις περιπτώσεις που το τέλος ήταν £0,75 σεντ, και στα £0,50 σεντ, στις περιπτώσεις που το τέλος που ίσχυε ήταν £1,00 και £1,50. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τα τέλη να καθοριστούν σε £0,75 σεντ, £1,50 και £2,00, αντίστοιχα. Tα νέα τέλη προτείνεται να τεθούν σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2006.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο και την έγκριση των κανονισμών.

 

 

 

13 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων