Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Διενέργειας Εράνων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Σοφοκλής Φυττής, πρόεδρος Γιαννάκης Ομήρου
Τάκης Χατζηγεωργίου Χρίστος Κληρίδης
Κυριάκος Τυρίμος Μη μέλη της επιτροπής:
Ελένη Μαύρου Ανδρούλα Βασιλείου
Νίκος Τορναρίτης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από τα μέλη της επιτροπής βουλευτές κ. Ελένη Μαύρου εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, κ. Ελένη Θεοχάρους εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Σοφοκλή Φυττή, πρόεδρο της επιτροπής, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, κ. Γιαννάκη Ομήρου εκ μέρους του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, καθώς και το μη μέλος της επιτροπής βουλευτή κ. Ανδρούλα Βασιλείου εκ μέρους των Ενωμένων Δημοκρατών, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ο έπαρχος Λευκωσίας, ο οποίος εκπροσώπησε και το Υπουργείο Εσωτερικών, εκπρόσωποι του Αρχηγείου Αστυνομίας, του Παγκύπριου Συμβουλίου Ευημερίας, της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων και του “ΤΕΛΕΘΟΝ”.

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για τη διενέργεια εράνων, ώστε να παρέχεται εξουσία σε κάθε μέλος της αστυνομίας, είτε φέρει είτε δε φέρει στολή, να προβαίνει σε σύλληψη προσώπου που διαπράττει αδίκημα και σε κατάσχεση των προϊόντων του εράνου, όταν πρόκειται για αυτόφωρο αδίκημα. Περαιτέρω, γίνεται εισήγηση, σε περίπτωση μέλους της αστυνομίας που δε φέρει στολή, αυτό να οφείλει να επιδεικνύει την αστυνομική του ταυτότητα σε οποιοδήποτε πρόσωπο, πριν προβεί στις ενέργειες που προβλέπονται ανωτέρω.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης εξέτασης από την επιτροπή του θέματος «Η οργανωμένη ζητιανιά στην Κύπρο», το οποίο ενέγραψε το μη μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Κίκης Γιάγκου, διαφάνηκε η ανάγκη όπως κατατεθεί στη Βουλή η παρούσα πρόταση νόμου, σε μια προσπάθεια πάταξης της οργανωμένης ζητιανιάς, θέμα το οποίο, σύμφωνα με τα μέλη της επιτροπής, προσβάλλει την κυπριακή πολιτεία και προκαλεί δυσαρέσκεια στους πολίτες. Παράλληλα, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο μαζί με την παρούσα πρόταση νόμου να εγγράψει και να μελετήσει αυτεπάγγελτα και το θέμα «Η διενέργεια εράνων και η πώληση λαχείων και τα προβλήματα που δημιουργούνται», του οποίου η εξέταση άρχισε και συνεχίζεται.

Ο έπαρχος Λευκωσίας, τοποθετούμενος στο όλο θέμα, ανέφερε ότι η Επαρχιακή Διοίκηση διαπίστωσε αδυναμίες στον περί Διενέργειας Εράνων Νόμο και, ως εκ τούτου, καταβάλλεται προσπάθεια για συντονισμό με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε ο νόμος αυτός να τροποποιηθεί κατάλληλα, για να καταστεί πιο λειτουργικός, με στόχο να συμβάλει στη μείωση ή και στην εξάλειψη της οργανωμένης ζητιανιάς στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο ίδιος παρατήρησε επίσης ότι στον περί Διενέργειας Εράνων Νόμο πρέπει να εισαχθεί πρόνοια που να απαιτεί την έκδοση αδειών για διενέργεια εράνων, αλλά και την έκδοση αδειών για πώληση λαχείων με σκοπό τον έρανο. Περαιτέρω, εισηγήθηκε να δημιουργηθεί αρχή που να εκδίδει τέτοιες άδειες, να αυξηθούν οι ποινές που προνοούνται στους σχετικούς νόμους στο ύψος των £5.000 για το πρόστιμο και στα δύο χρόνια φυλάκιση. Επιπλέον, εισηγήθηκε να εισαχθεί πρόνοια που να καταστήσει τον έλεγχο των εσόδων από τις πράξεις αυτές πιο αποτελεσματικό. Προς την κατεύθυνση αυτή, λειτουργός του Γραφείου του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας έχει αναλάβει να εισηγηθεί τρόπους για το πώς θα διεξάγεται ο έλεγχος αυτός.

Ο ίδιος εισηγείται επίσης να ενσωματωθούν στον αναφερόμενο πιο πάνω νόμο νέες πρόνοιες, που να επιτρέπουν σε τράπεζες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ελέγχουν τη σχετική άδεια κάποιου, πριν προβούν σε διαφήμισή του. Ο έπαρχος Λευκωσίας επισήμανε επίσης μια αδυναμία του βασικού νόμου, με την οποία δε δίνεται το δικαίωμα σε κάποια αρχή να ελέγχει πού πάνε τα χρήματα μετά τη διεξαγωγή εράνων. Τέλος, ο ίδιος ανέφερε ότι, με βάση κανονισμούς που ισχύουν, απαγορεύεται η διεξαγωγή εράνου στους φωτεινούς σηματοδότες, στις διασταυρώσεις και στο μέσο των οδών, όμως την αρμοδιότητα για τον έλεγχο της εφαρμογής των κανονισμών αυτών έχει η Αστυνομική Δύναμη Κύπρου.

Όλοι οι προσκεκλημένοι αναγνώρισαν την ανάγκη της προτεινόμενης ρύθμισης με την υπό αναφορά πρόταση νόμου, γι’ αυτό τάχθηκαν υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ τάσσονται υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο. Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κόμματος κ. Χρίστος Κληρίδης τάσσεται εναντίον της πρότασης νόμου, διότι, ως θέμα αρχής, είναι αντίθετος με την επέκταση του δικαιώματος σύλληψης από μέλη της αστυνομίας χωρίς να φέρουν τη στολή τους.

Το μη μέλος της επιτροπής βουλευτής κ. Ανδρούλα Βασιλείου δήλωσε ότι το Κίνημα Ενωμένων Δημοκρατών τάσσεται υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου σε νόμο.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή καλεί την εκτελεστική εξουσία να προχωρήσει τάχιστα στη σφαιρική μελέτη του νόμου για τη διενέργεια εράνων και να εισηγηθεί τις ανάλογες τροποποιήσεις, ώστε αυτός να καταστεί πιο λειτουργικός.

7 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων