Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Λιπασμάτων Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Γεώργιος Τάσου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Γεωργίας) και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Όπως είναι γνωστό, ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή εναρμονιστική νομοθεσία που αφορά τα λιπάσματα, με σκοπό τη θέσπιση ενός ενιαίου και εύχρηστου νομοθετικού κειμένου το οποίο να διέπει την παρασκευή, ανάμειξη, συσκευασία, σύνθεση και εμπορία των λιπασμάτων.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 17 της νομοθεσίας περί Λιπασμάτων, είναι η υιοθέτηση των δομών, διαδικασιών και τεχνικών προδιαγραφών για διασφάλιση της σωστής εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας και κατ’ επέκταση του δεσμευτικού κοινοτικού κεκτημένου και συγκεκριμένα του κοινοτικού Κανονισμού 2003/2003/ΕΚ.

Η εξέταση των εν λόγω κανονισμών από την επιτροπή πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την εξέταση της αναφερόμενης πιο πάνω νομοθεσίας, γι’ αυτό και η εκτενής αναφορά στο σχετικό κοινοτικό κεκτημένο, καθώς και η παράθεση των στοιχείων και παραμέτρων που τους αφορούν έχουν ήδη γίνει στη σχετική έκθεση που είχε ετοιμαστεί, όταν προωθήθηκε το σχετικό νομοσχέδιο για ψήφιση από τη Βουλή.

Η επιτροπή, με βάση τα πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των εν λόγω κανονισμών, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

 

7 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων