Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Γεώργιος Τάσου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Γεωργίας) και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Όπως είναι γνωστό, ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή τροποποιητικός εναρμονιστικός νόμος για τη νομοθεσία περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως), με βάση τον οποίο διευκολύνεται η εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών και των κοινοτικών αποφάσεων για τις ζωοτροφές και τα προσθετικά τους.

Με τους προτεινόμενους κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 31 της πιο πάνω νομοθεσίας, καθορίζονται τα σημεία εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία για σκοπούς εισαγωγής από τρίτες χώρες. Επιπρόσθετα, με τους κανονισμούς αυτούς καθορίζεται η διαδικασία δήλωσης των συστατικών των σύνθετων ζωοτροφών και ρυθμίζεται ο έλεγχος της παρασκευής και κυκλοφορίας των αυτούσιων προσθετικών που ανήκουν στα κοκκιδιοστατικά και λοιπές φαρμακευτικές ουσίες, στις ιστομονοστατικές ουσίες και ουσίες προάγουσες την ανάπτυξη, καθώς και των προμειγμάτων των προαναφερθεισών ουσιών.

Η εξέταση των εν λόγων κανονισμών από την επιτροπή πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την εξέταση του πιο πάνω τροποποιητικού εναρμονιστικού νόμου, γι’ αυτό η εκτενής αναφορά στις σχετικές κοινοτικές Οδηγίες και στους κοινοτικούς κανονισμούς, καθώς και η παράθεση των στοιχείων και παραμέτρων που τους αφορούν έχουν ήδη γίνει στη σχετική έκθεση που είχε ετοιμαστεί και κυκλοφορήσει, όταν προωθήθηκε για ψήφιση ο νόμος αυτός.

Η επιτροπή, με βάση τα πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των εν λόγω κανονισμών και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

7 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων