Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Αριστοφάνης Γεωργίου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Κώστας Παπακώστας Σοφοκλής Φυττής
Κίκης Γιάγκου Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Παπαπολυβίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τρεις συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 8, 15 και 22 Φεβρουαρίου 2006. Στο στάδιο της μελέτης των προτεινόμενων κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της Υπηρεσίας Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. Η Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στις συνεδρίες της επιτροπής.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 16 του περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου, είναι η τροποποίηση των ομότιτλων βασικών κανονισμών που αφορούν τους όρους πρόσληψης και υπηρεσίας υπαλλήλων, ώστε να υλοποιηθεί και για τους υπαλλήλους του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών η σχετική κυβερνητική απόφαση για προώθηση της σταδιακής επέκτασης του ορίου της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των υπαλλήλων των ημικρατικών οργανισμών, κατ’ αναλογία της ρύθμισης που εγκρίθηκε για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η αφυπηρέτηση και τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα των υπαλλήλων του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών διέπονται από τις διατάξεις των περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1995, όπως αυτοί έκτοτε τροποποιήθηκαν.

Ειδικότερα, ο Κανονισμός 23(1) των εν λόγω κανονισμών προνοεί ότι η ηλικία αφυπηρέτησης των υπαλλήλων του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών είναι η ηλικία των εξήντα ετών και ο Κανονισμός 23(3) προνοεί ότι τα ωφελήματα αφυπηρέτησης των υπαλλήλων διέπονται, τηρουμένων των αναλογιών, από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους υπαλλήλους της δημόσιας υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Δημοκρατικού Κόμματος καθώς και οι βουλευτές του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κόμματος τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των εν λόγω κανονισμών, όπως έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν για τους κανονισμούς αυτούς στην ολομέλεια της Βουλής.

28 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων