Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Γεώργιος Τάσου Γιώργος Βαρνάβα
Ιωνάς Νικολάου Πρόδρομος Προδρόμου
Θάσος Μιχαηλίδης  
Τάκης Χατζηγεωργίου Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλoς
Αντιγόνη Παπαδοπούλου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς μαζί με το νομοσχέδιο για τη διεξαγωγή των παγκύπριων εξετάσεων σε αρκετές συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 24 Ιανουαρίου και 28 Φεβρουαρίου 2006. Στο στάδιο της μελέτης των προτεινόμενων κανονισμών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, της ΟΕΛΜΕΚ, της ΟΛΤΕΚ και της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στην επιτροπή.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 11 του περί Κοινοτικών Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως Νόμου, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 3(2) και 4 των περί Μεταβιβάσεως της Ασκήσεως των Αρμοδιοτήτων της Ελληνικής Κοινοτικής Συνελεύσεως και της Ιδρύσεως του Υπουργείου Παιδείας Νόμων του 1965 έως 1969, είναι η τροποποίηση των βασικών κανονισμών για τα δημόσια σχολεία μέσης εκπαίδευσης, ώστε οι πρόνοιές τους να εναρμονιστούν με τις πρόνοιες του περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμου, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή.

Οι υπό αναφορά κανονισμοί έτυχαν κοινής εξέτασης με τον πιο πάνω νόμο και το περιεχόμενο των στοιχείων, καθώς και των υπομνημάτων που κατατέθηκαν στην επιτροπή από πλευράς των εμπλεκόμενων μερών εκτίθεται αναλυτικά στην έκθεση της επιτροπής η οποία κυκλοφόρησε, όταν ο πιο πάνω νόμος προωθείτο για ψήφιση από τη Βουλή.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

7 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων