Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2006 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 και 22 Φεβρουαρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, καθώς επίσης ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ για το έτος 2006 είναι ισοσκελισμένος και προνοεί έσοδα και δαπάνες ύψους £20.770.000.

Ενημερώνοντας την επιτροπή, οι αρμόδιοι του ΡΙΚ δήλωσαν ότι το ίδρυμα, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες των αρμόδιων υπουργείων, έχει υποβάλει προϋπολογισμό με μειωμένη κρατική χορηγία σε σχέση με τον αρχικό του προϋπολογισμό. Για να γίνει αυτό κατορθωτό, έχει διαφοροποιήσει τα σχέδιά του τόσο για την αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού του όσο και για τις πληρωμές στo Ταμείo Συντάξεων. Ταυτόχρονα, έχει εντείνει τις προσπάθειες συγκράτησης και, όπου είναι εφικτό, μείωσης των δαπανών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το ΡΙΚ έχει μειώσει στον προϋπολογισμό του 2006, σε σύγκριση με εκείνον του 2005, τα κονδύλια που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού, τα γενικά έξοδα, τους τόκους, τις αποπληρωμές δανείων και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, ενώ έχει αυξήσει τα έξοδα προγραμμάτων και το κονδύλι που αφορά τις συντάξεις και άλλα ωφελήματα.

Ως αποτέλεσμα των μειώσεων αυτών, το ΡΙΚ θα έχει μειωμένη κρατική χορηγία για το έτος 2006, ύψους £15.700.000, σε σχέση με τη χορηγία ύψους £18.500.000 που είχε για το έτος 2005, μείωση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 15,1%. Σύμφωνα με τους αρμοδίους, υπολογίζεται αύξηση των άλλων εσόδων του ιδρύματος κατά £1.680.000 ή σε ποσοστό 49,6%, που θα προέλθει κυρίως από εμπορικές διαφημίσεις, προσφερόμενες υπηρεσίες, το λαχείο του ΡΙΚ και την τηλετόμπολα (ΒINGO).

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, κατά το έτος 2006 το ΡΙΚ έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα μετάδοσης πολύ σημαντικών αθλητικών γεγονότων και συγκεκριμένα της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης “Μουντιάλ 2006” και του παγκόσμιου πρωταθλήματος “Φόρμουλα Ένα”. Το ΡΙΚ θα καλύψει επίσης τις βουλευτικές, δημοτικές και αρχιεπισκοπικές εκλογές. Επιπρόσθετα, το ΡΙΚ έχει ανακηρύξει το έτος 2006 ως “Έτος Νεολαίας” και σκοπεύει να εμπλουτίσει τα προγράμματά του με περισσότερα θέματα που απευθύνονται προς τη νεολαία.

Περαιτέρω, το ΡΙΚ θα εντείνει τις προσπάθειές του για παροχή πιο ποιοτικού προγράμματος τόσο στους τηλεθεατές όσο και στους ακροατές του. Προς αυτή την κατεύθυνση οι αρμόδιοι του ΡΙΚ παραδέχθηκαν ότι το επίπεδο ορισμένων τηλεοπτικών σειρών που προβάλλονται δε συνάδει με το επίπεδο του κρατικού καναλιού και προγραμματίζουν μέχρι τον προσεχή Μάιο τη διακοπή της μετάδοσης ορισμένων τέτοιων προγραμμάτων. Σημειώνεται, όπως ανέφεραν οι ίδιοι αρμόδιοι, ότι, λόγω της συνεχούς προσπάθειας για αναβάθμιση των προγραμμάτων του, το κρατικό κανάλι κατάφερε τα τελευταία δύο χρόνια να αυξήσει τη θεαματικότητα των εκπομπών του από 14% μέσο όρο τηλεθέασης σε 21% (και για τα δύο κανάλια μαζί, ΡΙΚ1 και ΡΙΚ2).

Στο σημείο αυτό μέλη της επιτροπής επισήμαναν την ανάγκη αναβάθμισης και του δορυφορικού προγράμματος του ΡΙΚ, το οποίο, όπως σχολίασαν, είναι απογοητευτικό. Συναφώς, οι αρμόδιοι ανέφεραν ότι οι απόδημοι λαμβάνουν το 60% με 70% του ζωντανού προγράμματος και κανένας οργανωμένος φορέας των αποδήμων δεν έχει εκφράσει τα τελευταία χρόνια οποιοδήποτε παράπονο για την ποιότητα του προγράμματος. Εντούτοις, δεσμεύτηκαν να επανεξετάσουν το θέμα.

Στη συνέχεια, μέλη της επιτροπής τόνισαν την ανάγκη καλύτερου προγραμματισμού και επανασχεδιασμού του Ταμείου Συντάξεων, του οποίου το μέλλον, όπως υποστήριξαν, είναι αβέβαιο με τον υφιστάμενο τρόπο λειτουργίας.

Συναφώς, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΡΙΚ ανέφερε ότι τα συνολικά αναλογιστικά ελλείμματα του Ταμείου Συντάξεων ανέρχονται σε £36 εκατομ. περίπου και ξεπερνούν τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του ταμείου που ανέρχονται σε £32 εκατομ. περίπου, με αποτέλεσμα να απαιτείται ρευστοποίηση χρεογράφων ή και καταθέσεων για κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων, που σήμερα ανέρχονται σε £3,3 εκατομ. περίπου το χρόνο. Ήδη οι συντεχνίες και η διαχειριστική επιτροπή του ταμείου διαμαρτύρονται και το προσωπικό ανησυχεί για τα συνεχώς αυξανόμενα ελλείμματα που παρουσιάζονται.

Επιπρόσθετα, επισημάνθηκε ότι η Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας κατ’ επανάληψη παρατηρεί τη μη συμμόρφωση του ΡΙΚ σε σχέση με την ανάγκη καταβολής των οφειλόμενων ποσών στο ταμείο σύμφωνα με τις εισηγήσεις των αναλογιστών και γι’ αυτό εισηγείται την ετοιμασία συμπληρωματικών προϋπολογισμών για κάλυψη των ελλειμμάτων που δημιουργήθηκαν αυτά τα έτη, κάτι που, όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποι του ιδρύματος, έχει ήδη γίνει από πλευράς του ΡΙΚ, δεν προωθήθηκε όμως στη Βουλή για έγκριση.

Η επιτροπή ενημερώθηκε επίσης σχετικά με τη διαδικασία προσφορών για σύναψη δανείου που αποσκοπεί στην ενοποίηση των δανείων του ΡΙΚ και που θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση ενός σημαντικού ποσού. Συναφώς, αναφέρθηκε ότι κατά τη σχετική διαδικασία είχε αποφασιστεί η σύναψη δανείου από συγκεκριμένη τράπεζα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου όμως ζήτησε να γίνουν σημαντικές τροποποιήσεις στο τελικό έγγραφο της εν λόγω συμφωνίας και ως εκ τούτου υπήρξε καθυστέρηση στην όλη διαδικασία. Σημειώνεται ότι η επιτροπή ζήτησε και έλαβε γραπτώς περαιτέρω ενημέρωση αναφορικά με το όλο θέμα.

Η επιτροπή έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη μείωσης του ποσού που διατίθεται για υπερωρίες και ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά. Συναφώς και σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν γραπτώς στην επιτροπή, αναφέρεται ότι η διεύθυνση του ΡΙΚ καταβάλλει έντονες προσπάθειες για περιορισμό των υπερωριών. Σημειώνεται όμως ότι το ΡΙΚ εργάζεται επί εικοσιτετραώρου βάσεως και υπάρχουν σημαντικά γεγονότα, όπως για παράδειγμα οι βουλευτικές εκλογές, για την κάλυψη των οποίων απαιτείται υπερωριακή απασχόληση. Εντούτοις, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η διεύθυνση του ΡΙΚ κατάφερε να μειώσει τις υπερωρίες από το 2003 μέχρι το 2005 κατά 15,5%.

Περαιτέρω, η επιτροπή έλαβε γραπτή ενημέρωση σχετικά με την εκπροσώπηση των κομμάτων σε προγράμματα του ΡΙΚ για την περίοδο από το Μάρτιο του 2005 μέχρι τον Ιανουάριο του 2006.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, αποφάσισε να εισηγηθεί στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΡΙΚ για το 2006.

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Συναγερμού, καθώς και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ αποφάσισαν να εισηγηθούν στην ολομέλεια του σώματος τη δέσμευση του κονδυλίου που περιλαμβάνεται στο άρθρο 350 -“ταινίες, ενοίκιο, ναύλα, κ.ά.”- ύψους £1.650.000, ώστε μέρος του κονδυλίου αυτού που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους £400.000 και αφορά την τελευταία δόση που το ΡΙΚ οφείλει στο ελλαδικό κανάλι υπό την επωνυμία “ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ” να μη δαπανηθεί, προτού ενημερωθεί αρμοδίως η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και δώσει τη συγκατάθεσή της εγγράφως.

 

 

 

7 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων