Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Γεωργίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γεώργιος Τάσου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Κυριάκος Τυρίμος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο μαζί με συναφείς κανονισμούς που αφορούν τους όρους υπηρεσίας των υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου, τους οποίους αποφάσισε να προωθήσει για έγκριση από την ολομέλεια της Βουλής αργότερα, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου και 7 Μαρτίου 2006. Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου, η διευθύντρια Τελωνείων και Έφορος ΦΠΑ και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΜΟΠΕΓΕ-ΣΕΚ, ΣΥΑΛΚ, ΔΕΕΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ και ΣΥΠΥΑΛΚ.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της βασικής περί Αρχής Λιμένων Κύπρου νομοθεσίας, ώστε να καταργηθεί η ex officio συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο της Αρχής Λιμένων Κύπρου του διευθυντή Τελωνείων και Εφόρου ΦΠΑ και να αυξηθεί ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου από επτά σε εννέα.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, η ex officio συμμετοχή του διευθυντή Τελωνείων και Εφόρου ΦΠΑ στο διοικητικό συμβούλιο της Αρχής Λιμένων Κύπρου αποσκοπούσε στην ομαλή μεταβίβαση των σχετικών αρμοδιοτήτων του Τμήματος Τελωνείων στη νεοσύστατη τότε Αρχή Λιμένων Κύπρου, καθώς και στην ανάθεση συντονιστικού ρόλου στον εκάστοτε διευθυντή Τελωνείων για ένα ζωτικό τομέα δημόσιου συμφέροντος. Σήμερα οι λόγοι αυτοί έχουν εκλείψει.

Οι εκπρόσωποι της Αρχής Λιμένων Κύπρου, η διευθύντρια Τελωνείων και Έφορος ΦΠΑ και οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων συμφώνησαν με τις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό κατατέθηκε από την εκτελεστική εξουσία.

 

7 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων