Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων του 2006 Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 27 Φεβρουαρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Συμβουλίου Ελαιοκομικών Προϊόντων (ΣΕΠ).

Ο προϋπολογισμός του ΣΕΠ για το 2006 προβλέπει δαπάνες ύψους £763.998 και έσοδα ύψους £871.668.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα έσοδα του ΣΕΠ για το 2006 προϋπολογίζεται να προέλθουν από τις ακόλουθες πηγές:

1. Τόκοι εισπρακτέοι: £18.900

2. Αναλύσεις ελαιολάδου: £14.000

3. Υπηρεσίες σε παραγωγούς: £74.770

4. Κρατική χορηγία: £763.998

Σύμφωνα με τα κατατεθέντα στοιχεία, επειδή η κατάρτιση του υπό συζήτηση προϋπολογισμού έγινε στη βάση του νέου ρόλου του οργανισμού που προέκυψε μετά την ψήφιση της νέας νομοθεσίας για τον οργανισμό αυτό το 2005, δεν υπάρχει εμπειρία αντίστοιχων πραγματικών δαπανών για τα προηγούμενα έτη και για το λόγο αυτό είναι δυνατό να χρειαστεί αναθεώρηση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους 2006.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΣΕΠ για το 2006.

 

7 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων