Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Δήμου Στροβόλου (Κυρωτικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας που ο δήμος Στροβόλου έχει συνάψει με την Depha Investment Bank Ltd για την παραχώρηση προς αυτόν δανείου ύψους £3.671.000 σε νόμισμα ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το εν λόγω δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του πολεοδομικού έργου «Κάλυψη των δημόσιων αργακιών Κοκκίνων, Μάντισσας, Σαραντάσπηλιου και μέρος Παρισσινού».

Οι όροι σύναψης του δανείου είναι οι ακόλουθοι:

1. Νόμισμα: ευρώ.

2. Επιτόκιο: έξι μηνών Euribor συν περιθώριο 0,40%.

3. Περίοδος αποπληρωμής: δώδεκα χρόνια.

4. Εξασφάλιση δανείου: κυβερνητική εγγύηση.

5. Εφάπαξ δικαιώματα: 0,15%.

6. Νομικά και άλλα έξοδα: 13.800 ευρώ.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας το σκοπό του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας.

7 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων