Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί του Πρωτοκόλλου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Εσωτερική Εθιμοταξία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Eλένη Θεοχάρους, αναπλ. πρόεδρος

Δημήτρης Συλλούρης

Τάκης Χατζηγεωργίου

Ντίνος Μιχαηλίδης

Ανδρέας Αγγελίδης

Μη μέλη της επιτροπής:

Αθηνά Κυριακίδου

Θάσος Μιχαηλίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2006. Στα πλαίσια της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε την εξουσία για τον εκάστοτε καταρτισμό του Πίνακα Εσωτερικής Εθιμοταξίας (Πρωτοκόλλου) να έχει το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε στην επιτροπή η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, με βάση τις υφιστάμενες διατάξεις, κάθε φορά που δημιουργείται ένας καινούργιος θεσμός, όπως για παράδειγμα ο θεσμός του Επιτρόπου Νομοθεσίας ή ο θεσμός του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, απαιτείται να γίνεται και σχετική τροποποίηση του νόμου περί Πρωτοκόλλου της Κυπριακής Δημοκρατίας (Εσωτερική Εθιμοταξία) από τη Βουλή, προκειμένου να ενσωματώνονται οι νέοι αξιωματούχοι στο Πρωτόκολλο.

Όπως εξήγησε στην επιτροπή η ίδια εκπρόσωπος, το Υπουργείο Εξωτερικών έκρινε ότι θα είναι λιγότερο χρονοβόρο και πιο λειτουργικό τον εκάστοτε Πίνακα Εσωτερικής Εθιμοταξίας να τον καταρτίζει το Υπουργικό Συμβούλιο, με σχετική απόφασή του.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

 

28 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων