Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιαννάκης Θωμά
Ανδρέας Παπαπολυβίου Ανδρέας Αγγελίδης
Καίτη Κληρίδου Χριστόδουλος Ταραμουντάς
Αριστοφάνης Γεωργίου Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 3 Νοεμβρίου 2005 και στις 12 Ιανουαρίου και 23 Φεβρουαρίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της αστυνομίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων, έτσι ώστε η εξουσία επίδοσης γραπτής ειδοποίησης σε παραβάτη αδικήματος που επιδέχεται εξώδικη ρύθμιση να παρασχεθεί και σε μέλη της αστυνομίας που φέρουν το βαθμό του λοχία ή ανώτερο, καθώς και στους ειδικούς αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και της αστυνομίας, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, μόνο μέλη της αστυνομίας που κατέχουν το βαθμό αστυφύλακα έχουν σήμερα εξουσία να επιδίδουν γραπτή ειδοποίηση σε παραβάτη αδικήματος που επιδέχεται εξώδικη ρύθμιση. Ωστόσο, κρίθηκε σκόπιμο η εν λόγω εξουσία να δοθεί και σε άλλα μέλη της αστυνομίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία από τη Νομική Υπηρεσία ύστερα από την κατάθεση στη Βουλή άλλου νομοσχεδίου, το οποίο τροποποιεί τον περί Αστυνομίας Νόμο παρέχοντας τη δυνατότητα ανάθεσης της εφαρμογής του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου και σε ειδικούς αστυνομικούς. Ως εκ τούτου, η Νομική Υπηρεσία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ετοίμασε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, που τροποποιεί την ισχύουσα νομοθεσία για την εξώδικη ρύθμιση αδικημάτων, κατά τρόπο που να καθίσταται δυνατή τόσο η εφαρμογή της πιο πάνω σκοπούμενης νέας ρύθμισης για τους ειδικούς αστυνομικούς όσο και η ανάθεση της ίδιας εξουσίας και σε άλλα μέλη της αστυνομίας, πέραν του ειδικού αστυνομικού και του αστυφύλακα.

Σημειώνεται ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο εξετάστηκε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών παράλληλα με το αναφερόμενο πιο πάνω νομοσχέδιο για την τροποποίηση του περί Αστυνομίας Νόμου, την ψήφιση του οποίου η επιτροπή εισηγείται με άλλη έκθεσή της στο σώμα.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών συμφωνεί με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006».

 

1η Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων