Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο Τροποποιητικός του περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου Νόμου του 2003 Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και ο διευθυντής της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου του έτους 2003, ώστε να καλυφθεί η δαπάνη για αγορά σιτηρών από το εξωτερικό ύψους £5.992.497, που διενεργήθηκε από την Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2003.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, ο προϋπολογισμός της Επιτροπής Σιτηρών Κύπρου για το έτος 2003, όπως είχε ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, προνοούσε τη διενέργεια δαπάνης ύψους £67.500.000 για την αγορά σιτηρών (ντόπιων και εισαγομένων).

Όπως δήλωσαν οι αρμόδιοι στην επιτροπή, λόγω των σημαντικών αυξήσεων στις διεθνείς τιμές σιτηρών και των αυξημένων αναγκών της αγοράς κατά το έτος 2003, απαιτήθηκε πρόσθετο ποσό ύψους £5.992.497 για κάλυψη της αυξημένης δαπάνης για αγορά σιτηρών από το εξωτερικό. Σημειώνεται ότι το εν λόγω ποσό ήταν αρχικά μεγαλύτερο, μειώθηκε όμως λόγω της διαφορετικής ισοτιμίας του δολαρίου έναντι της κυπριακής λίρας που ίσχυε κατά την περίοδο αγοράς των σιτηρών, σε σύγκριση πάντα με την ισοτιμία επί της οποίας είχε βασισθεί η κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους 2003.

Περαιτέρω, οι ίδιοι αρμόδιοι πληροφόρησαν την επιτροπή ότι υπάρχει ειδικός λογαριασμός από τον οποίο γίνονται πληρωμές, όταν παρίσταται ανάγκη, οι οποίες καλύπτονται ακολούθως με την υποβολή συμπληρωματικού προϋπολογισμού. Οι συγκεκριμένες αγορές έγιναν κατά τους τελευταίους μήνες του οικονομικού έτους και συνεπώς ήταν τεχνικά αδύνατο να κατατεθεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός στη Βουλή για ψήφιση πριν από τη λήξη του εν λόγω οικονομικού έτους, δηλαδή τέλος Απριλίου του 2003.

Στο στάδιο της συζήτησης του όλου θέματος, τα μέλη της επιτροπής άσκησαν οξεία κριτική για την απαράδεκτη καθυστέρηση που σημειώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στην έγκαιρη προώθηση στη Βουλή του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για κάλυψη της πρόσθετης δαπάνης που απαιτήθηκε να διενεργηθεί. Συναφώς, η επιτροπή απαίτησε τη μη επανάληψη παρόμοιων φαινομένων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω παρατηρήσεών της, αποφάσισε να εισηγηθεί ομόφωνα στην ολομέλεια του σώματος την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση της γενόμενης, σύμφωνα με τα πιο πάνω, δαπάνης.

 

21η Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων