Αρχείο

    

Κοινή έκθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, για την Πώληση Παιδιών, Παιδική Πορνεία και Παιδική Πορνογραφία (Κυρωτικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
Ελένη Θεοχάρους, αναπλ. πρόεδρος Σωτηρούλα Χαραλάμπους, πρόεδρος
Τάκης Χατζηγεωργίου Θάσος Μιχαηλίδης
Ανδρέας Αγγελίδης Γιαννάκης Θωμά
Αθηνά Κυριακίδου Νίκος Πιττοκοπίτης
Δημήτρης Συλλούρης Αθηνά Κυριακίδου
Ντίνος Μιχαηλίδης  
Μη μέλη της επιτροπής:  
Θάσος Μιχαηλίδης  

 

Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Εξωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασαν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο, όπως είναι γνωστό, παραπέμφθηκε από την ολομέλεια της Βουλής για εξέταση και στις δύο επιτροπές.

Το εν λόγω νομοσχέδιο εξετάστηκε αρχικά από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2005, και, αφού ετοιμάστηκε σχετικό σημείωμα, αποστάλθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, η οποία εξέτασε το εν λόγω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Νοεμβρίου 2005 και στις 15 Φεβρουαρίου 2006.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, για την Πώληση Παιδιών, Παιδική Πορνεία και Παιδική Πορνογραφία, το οποίο υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Μαΐου 2000 και το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 53.053, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2001.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εξωτερικών, της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού και της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας αλλά και τα όσα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, σκοπός του πρωτοκόλλου, το οποίο συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, είναι η προστασία του παιδιού από την πώληση, την πορνεία και την πορνογραφία. Συγκεκριμένα, στο εν λόγω πρωτόκολλο περιλαμβάνονται πρόνοιες για λήψη μέτρων τα οποία αφορούν νομοθετικές και διοικητικές ρυθμίσεις (π.χ. καθορισμό της δικαιοδοσίας που έχει ένα κράτος επί των αδικημάτων που αναφέρονται ή σε σχέση με την έκδοση ενός δράστη ο οποίος είναι υπήκοός του), δικαστικές διαδικασίες, προληπτικά μέτρα αποτροπής των υπό αναφορά αδικημάτων και μέτρα προώθησης της διεθνούς συνεργασίας.

Η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας συμφωνούν με τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου και βρίσκονται σε συνεργασία με την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τον καταρτισμό προγράμματος εφαρμογής της. Πρόσθεσε επίσης πως, αν και η υπηρεσία αντιμετωπίζει προβλήματα ικανοποιητικής στελέχωσης και εξειδίκευσης, υπάρχει η αναγκαία υποδομή.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών στηρίζει την κύρωση σημαντικών πρωτοκόλλων, όπως είναι το υπό αναφορά πρωτόκολλο. Η ίδια τόνισε ότι γίνεται προσπάθεια να μελετηθεί η εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Κύπρος. Το Υπουργείο Εξωτερικών, πρόσθεσε, έχει δεσμευτεί να ενημερώνει για τις δεσμεύσεις που αφορούν την Παγκόσμια Διάσκεψη για το Παιδί που έγινε το 1990 και τις μετέπειτα διασκέψεις. Η ίδια επισήμανε πως με σωστό προγραμματισμό και καλή θέληση υπάρχει η δυνατότητα να ετοιμαστεί σχετικό σχέδιο δράσης μέσα στους επόμενους πέντε με έξι μήνες.

Η εκπρόσωπος της Κεντρικής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού τοποθετούμενη στο όλο θέμα ανέφερε ότι η επιτροπή την οποία εκπροσωπεί συστάθηκε τον Αύγουστο του 2000, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στα πλαίσια υλοποίησης από την Κυπριακή Δημοκρατία της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ανέφερε η ίδια, συμφωνεί με την κύρωση του εν λόγω πρωτοκόλλου που αποβλέπει στην προστασία του παιδιού από το πρόβλημα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Ο εκπρόσωπος της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού χαιρέτισε την κατάθεση του νομοσχεδίου για κύρωση του υπό αναφορά πρωτοκόλλου και ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι, παρ’ όλο που υπάρχει υποδομή, αυτό που απαιτείται για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου και για συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών είναι η πολιτική βούληση και ο συντονισμός σε επίπεδο νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. Ο ίδιος εκπρόσωπος εισηγήθηκε περαιτέρω τη δημιουργία συντονιστικού μηχανισμού σε ανώτερο κυβερνητικό επίπεδο και τη σύσταση ad hoc επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού από τη Βουλή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Νοεμβρίου 2005 και στις 15 Φεβρουαρίου 2006, εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο, στην παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Κατά το στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου αυτού, μέλη της επιτροπής εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για τη συνταγματικότητα διάταξης του υπό επικύρωση πρωτοκόλλου που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ότι επιβάλλει την έκδοση Κύπριου πολίτη για αδικήματα που προβλέπονται στο εν λόγω πρωτόκολλο. Η Νομική Υπηρεσία απέστειλε με επιστολή της γνωμάτευση για το πιο πάνω εγερθέν ζήτημα, στην οποία ανέφερε ότι το εν λόγω πρωτόκολλο διασφαλίζει το δικαίωμα συμβαλλόμενου κράτους να μην εκδίδει τους υπηκόους του και συνεπώς δεν τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας του πρωτοκόλλου.

Υπό το φως των πιο πάνω, τόσο η αναπληρωτής πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών όσο και η πρόεδρος και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγούνται την ψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο κύρωση του πρωτοκόλλου, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, για την Πώληση Παιδιών, Παιδική Πορνεία και Παιδική Πορνογραφία (Κυρωτικός) Νόμος του 2006».

 

21η Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων